2017: Analityczna kreatywność Controllera – warsztaty z wykorzystaniem MS Excel

Dyskusje dotyczące korzystania z Excela zawsze są bardzo wartościowe dla controllerów. Tym razem rozwiązywaliśmy problemy związane z dużymi zbiorami danych, stawiając sobie za cel wyjaśnienie dwóch poniższych zagadnień:

1.      Czy Excel umożliwia wykonywanie zaawansowanych analiz danych oraz tworzenie złożonych modeli danych, pracę z dużymi ilościami danych z różnych źródeł, sprawne analizowanie informacji oraz łatwe udostępnianie wyników analiz?

2.      Jak wyszukiwać, przekształcać i uzupełniać dane a jednocześnie nie poświęcać temu dużo czasu?

Uczestnicy zdefiniowali najczęściej spotykane problemy w pracy z Excelem

  • Długi czas pracy z plikami zawierającymi kilkadziesiąt tysięcy wierszy i więcej
  • Trudność dzielenia na arkusze/pliki zbiorów danych, które zawierają więcej niż milion wierszy
  • Duże rozmiary plików
  • Zmiana formatowania komórek przy dużych zbiorach danych np. z tekstowego na liczbowy
  • Utrzymanie łączy między plikami
  • Długi czas filtrowania danych w dużych plikach
  • Łączenie dużej liczby plików
  • Łączenie danych z różnych arkuszy w jeden raport

Kolejne owocne spotkanie i praca z Power Query utwierdziły nas w przekonaniu, że można sobie sprytnie poradzić ze wszystkimi powyższymi zagadnieniami.