2016: Corridor Planning. Relacja ze spotkania w październiku 2016

W dniach 26-27 października członkowie i sympatycy warszawskiego Koła Praktyków Controllingu mieli okazję zapoznać się z założeniami oraz funkcjonowaniem nowej metody wykorzystywanej przy procesie planowania i budżetowania – Corridor Planning.

Naszym gościem i prowadzącym spotkanie był Marco Wolfrum, Partner w FutureVallue Group  ze Stuttgartu– wiodącej firmie konsultingowej zajmującej się zarządzaniem ryzykiem.
Spotkanie zostało podzielone na dwie części. Podczas pierwszej mieliśmy okazje zapoznać się z podstawami metodyki oraz możliwościami wykorzystania Corridor Planning natomiast drugi dzień poświęciliśmy na praktyczne ćwiczenie umiejętności wykorzystywania tej metody. Bazując na prostych przykładach planowaliśmy i ograniczaliśmy ryzyko z wykorzystaniem Excela.

Dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom mamy szanse prognozować bardziej realnie wykorzystując Corridor Plannig, które jest swoistym połączeniem planowania biznesowego z zarządzaniem ryzykiem. Dzięki temu, że już na etapie budowania planów określany jest stopień ich realności przedsiębiorstwo ma czas na właściwe zarządzenie szansami i ryzykami oraz na podjęcie właściwych decyzji.

Podsumowując spotkanie doszliśmy do wspólnego wniosku, że Corridor Planning jest metodą, która może ulepszyć proces planowania, jednak tak jak w przypadku każdego narzędzia kluczowy jest wsad merytoryczny – w tym przypadku wstępne szacowanie możliwości wystąpienia danego scenariusza przez osoby z biznesu.

Oczywiście nie zabrakło też okazji do integracji środowiska controllerów - część z nas próbowała wykorzystać nabytą wiedzę grając w mini ruletkę – jednym wychodziło to lepiej a inni muszą jeszcze poćwiczyć.

 

 

Kolejne spotkania Regionów ICV w Polsce:

ICV Kraków/Katowice – 18-19 maja - Modern Budgeting

ICV Warszawa – 8-9 czerwca - Analityczna kreatywność Controllera – warsztaty z wykorzystaniem MS Excel