България

Първата работна група в България беше основана на 21.-22.октомври 2007г. Тогава група от млади специалисти, предимно от дъщерни фирми на немски и австрийски компании, се събраха, за да се запознаят отблизо с целите и мисията на Международната Асоциация на Контролерите и да се присъединят към международното общество на колегите-контролери.

Основна цел на тази инициатива е обмяната на опит и знания, което става чрез съвместно разработване на различни контролингови теми, дискусии на проблеми от ежедневието на контролера и търсенето на техните решения, презентации на готови решения, лекции за новите тенденции в развитието на контролинга и др. С това се цели професионалното и личностно развитие на участниците в работната група, както и разпространението на философията на контролинга в България и неговото утвърждаване в българските предприятия. Това е приоритет. За да се постигне това е необходимо редовно посещение и активно участие по време на срещите на работната група. Така също мотивация и желание на участниците да учат и да се развиват в тази област.

Срещите на работната група се провеждат два пъти годишно в рамките на два дни от 17 до 17ч.

Всички, които работят в областта на контролинга или финансовия мениджмънт или имат интерес към темата контролинг са сърдечно поканени да се присъединят. Моля обърнете се за това към ръководителя на работната група.

Aktuelle Termine

Vergangene Termine