3. Međunarodna kontroling konferencija u RH

Tema “Kontroling – ekonomski partner menadžmenta” bila je inspirirana trenutnim položajem kontrolinga u poduzećima regije. Govorilo se o ulozi kontrolinga i najboljoj praksi u različitim branšama poslovanja u aktualnom trenutku.

Održana 3. ICCCC!

"Kontroling – ekonomski partner menadžmenta"

Tema “Kontroling – ekonomski partner menadžmenta” bila je inspirirana trenutnim položajem kontrolinga u poduzećima regije. Govorilo se  o ulozi kontrolinga i najboljoj praksi u različitim branšama poslovanja u aktualnom trenutku.

Ako menadžeri osim znanja i iskustva u vlastitoj struci dobro razumiju principe upravljanja materijalnom i nematerijalnom imovinom – dakle visokom kompetencijom kontrolinga – onda je logična posljedica još uspješnije sveukupno upravljanje poduzećima.

Osim o privatnom sektoru, kontroling je – danas više nego ikada – aktualna tema i u javnom sektoru. Republika Hrvatska obvezala se EU da će modernizirati javnu upravu i to ne samo radi racionalizacije troškova, nego i radi povećanja učinkovitosti. Obveza je učiniti poslovanje javnog sektora tržišno prihvatljivim. Neke teme ove konferencije bile su usmjerene upravo u tom pravcu…


Održano dana 05.11.2015. godine u Zagrebu

Prijenos različitih znanja i kontroling prakse bio je osnovni cilj ove konferencije: sudionici iz Njemačke, BIH, Austrije i Slovenije podijelili su svoja iskustva sa hrvatskim kolegama.

Širenjem kontrolerskog znanja diljem svijeta godinama se aktivno bavi ICV – Internationaler Controller Verin – Međunarodna udruga kontrolera.

ICV je ujedno i pokrovitelj hrvatske konferencije koja je prije tri godine ušla u obitelj europskih kontroling konferencija.


Ovogodišnja novost bila je dodjela Nagrade za najbolji kontroling projekt u Hrvatskoj za 2015. godinu. Posebno nam je zadovoljstvo objaviti da je nagradu dobila

ROMANA PETRIČEVIĆ iz poduzeća  COLAS Hrvatska
za projekt pod nazivom

Kontrolersko praćenje općih troškova poslovanja

Zahvaljujući ovom unapređenju praćenja općih troškova poslovanja, poduzeće je uštedjelo oko 290.000 €. Direktni benefiti za poduzeće su detektiranje skrivenih troškova, reduciranje suvišnih troškova, analiza i praćenje troškova, usporedba stvarnih troškova i budžeta, alarm za odstupanje, promjene u knjiženjima. Direktni benefiti za menadžment su razvoj menadžerske odgovornosti, podloga za budžetiranje i aktivna politika upravljanja troškovima.

Ova nagrada ima svoj jasan cilj – poticanje kontrolerskih timova na promjene, na razvoj novih inovativnih rješenja!

Prema pravilima ICV-a najbolji kontroling projekt mora ispunjavati tri jednostavna kriterija:

  • mora pridonositi značajnim promjenama koje su testirane u praksi i potvrđene od strane menadžmenta,
  • ta promjena pridonosi uspjehu cijelog poduzeća ili organizacije,
  • rješenje treba biti razvijeno od strane kontrolera u kući i treba predstavljati inovaciju.

Stručni žiri za ocjenu projekta bio je u sastavu:

Prof. Vinko Belak – Ekonomski fakultet u Zagrebu
Prof. Josipa Mrša – Ekonomski fakultet u Rijeci
Prof. Ivica Pervan – Ekonomski fakultet u Splitu