14. radionica ICV radne skupine Hrvatska

Tema radinice bila je:”Psihologija u kontrolingu – Do not kill the messenger”. Voditeljica radionice bila je gđa Dunja Vuković, mag. psych., psiholog – konzultant poduzeća Ramiro d.o.o.

Tema radinice bila je:”Psihologija u kontrolingu – Do not kill the messenger”.

Voditeljica radionice bila je gđa Dunja Vuković, mag. psych., psiholog – konzultant poduzeća Ramiro d.o.o.

Očekivano, razvila se aktivnu rasprava na konkretnim primjerima. Ovo je bio trenutak za rješavanje mnogih dilema!
ICV diljem Europe funkcionira na principu prijenosa znanja i metodologije rada kroz timove zainteresiranih članova – kontrolera i menadžera. Kako radimo možete vidjeti na našim stranicama, ali i aktivno sudjelovati na našim slijedećim kontroling radionicama.
Osim onih koji već jesu članovi ICV-a, radionica je otvorena i za one koji se sada žele pridružiti radu ICV radne skupine Hrvatska.

Voditeljica ICV radne skupine Hrvatska je mr.sc Jasmina Očko, Kontroling Kognosko d.o.o.

Što je kontroling? - Temeljna načela kontrolinga:

  • Kontroling je ključni čimbenik uspjeha u poduzećima zemalja njemačkog govornog područja.
  • Međutim, često se pojavljuju dvojbe o tome što je uistinu suština kontrolinga.
  • Stoga je cilj ovog dokumenta pružiti aktualno određenje pojma kontrolinga, kao i uloge kontrolera prema Temeljnim načelima kontrolinga Internationaler Controller Verein-a (ICV-a) i International Group of Controlling-a (IGC-a).
  • Polazna točka je razumijevanje kontrolinga prema Albrechtu Deyhleu. Obilježavaju ga tri sastavnice: ciljno orijentirano upravljanje, kontroleri i menadžeri koji djeluju kao tim, te interakcija između analitike i mekih čimbenika….