Events

Archive

Live on-line WEBINER: Liquidity Planning and Cash Simulation

09.04.2020 10:00 – 11:00 Uhr

ICV WG Novi Sad (četvrtak) 09.04.2020 10:00 – 11:00

 

Live on-line WEBINER: Liquidity Planning and Cash Simulation

 

Instruktor: DI Dietmar Pasher, Controlling instructor,

                       Partner and trainer of CA Akademie AG,

 

Mesto: Live, on-line Webiner

 

10:00 – 10:45  Webiner: Liquidity Planning and Cash Simulation

 

 • Liquidity first,
 • Be careful with discounts
 • Working Capital Management

 

10:45  –11:00 Pitanja i diskusija

              

NAPOMENA: Webiner je bez kotizacije. Prijaviti učešće do srede 08. aprila,    

                          da bih prijaljenima poslao link sa podacima za konekciju.

 


Prof. dr Veselin Perović, dipl. ekk.
ICV Working Group Novi Sad
Kralja Aleksandra 5
21000 Novi Sad, Serbia
E-mail: icvwgnovisad{bei}gmail.com

Radionica: Menadžereske veštine kao pomoć kontroleru

29.11.2019 16.00 – 19.00 Uhr

ICV WG Novi Sad (petak) 29.11.2019. 16:00 – 19:00

 

Radionica: Menadžerske veštine kao pomoć kontroleru

 

Instruktor: MBA Marija Pantelić, Instruktor kontrolinga,
                    Menadžer ljudskih resursa, BOSIS Valjevo,


Mesto: Novi Sad, FTN, Trg Dositeja Obradovića 6; Zbornica (Kula–sala 301)

 
 

 

 

 • 16:00 – 16:15 Registracija učesnika
 • 16:15 – 16:30 Veselin Perović: Kontroling ili borba sa vetrenjačama
 • 16:30 – 17:30 Marija Pantelić: Sagledavanje menadžerskih veština neophodnih za uspešan posao kontrolera 
 • 17:30 – 17:45 Kafe pauza
 • 17:45 – 18:45 Radionica; Svi učesnici; rad u grupama
 • 18:45 – 19:00 Buduće aktivnosti ICV – Working Group Novi Sad

 

NAPOMENA: Radionica je bez kotizacije. Prijaviti učešće do srede 26. novembra, radi blagovremen pripreme radnih materijala.

 

 


Prof. dr Veselin Perović, dipl. ekk.
ICV Working Group Novi Sad
Kralja Aleksandra 5
21000 Novi Sad, Serbia
E-mail: icvwgnovisad{bei}gmail.com

Radionica: Prezentacija kontroling izvešetaja

31.05.2019 16:00 – 19:00 Uhr

ICV WG Novi Sad (petak) 31.05.2019. 16:00 – 19:00

 

Radionica: Prezentacija kontroling izvešetaja

 

Instruktor: Prof. dr Leposava Grubić - Nešić, dipl. psiholog
Rukovodilac modula za Ljudske resurse, FTN Novi Sad 

Mesto: Novi Sad, FTN, Trg Dositeja Obradovića 6; Zbornica (Kula–sala 303)

 
 

 

 

 • 16:00 – 16:15 Registracija učesnika
 • 16:15 – 16:30 Veselin Perović: Izveštaj sa Kongresa kontrolera u Minhenu
 • 16:30 – 17:30 Leposava Grubić - Nešić: Stvaranje preduslova za dobru prezentaciju izveštaja kontrolera                                              

 • 17:30 – 17:45 Kafe pauza
 • 17:45 – 18:45 Radionica; Svi učesnici; rad u grupama
 • 18:45 – 19:00 Buduće aktivnosti ICV – Working Group Novi Sad

 

 

NAPOMENA: Radionica je bez kotizacije. Broj učesnika je ograničen (do popune).

Prijaviti učešće do 20. maja, radi pripreme radnih materijala.

 


Prof. dr Veselin Perović, dipl. ekk.
ICV Working Group Novi Sad
Kralja Aleksandra 5
21000 Novi Sad, Serbia
E-mail: icvwgnovisad{bei}gmail.com

Radionica: Projektni kontroling

14.12.2018 16:00 – 19:00 Uhr – Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 6, FTN ZBORNICA - Sala 303

 

ICV WG Novi Sad (petak) 14.12.2018. 16:00 – 19:00

 

Radionica: Projektni kontroling

 

Instruktor: Mira Pekić, dipl. ekk., specijalista kontrolinga,
                    AZVI – Spain, Direktor finansija za Srbiju
Mesto: Novi Sad, FTN, Trg Dositeja Obradovića 6; Zbornica (Kula–sala 303)

 
 

 

 

 • 16:00 – 16:15 Registracija učesnika
 • 16:15 – 16:30 Uvodna reč; Veselin Perović
 • 16:30 – 17:30 Značaj inovativnog poslovnog modela CANVAS u projektnom kontrolingu, Mira Pekić  
 • 17:30 – 17:45 Kafe pauza
 • 17:45 – 18:45 Radionica; Svi učesnici; rad u grupama
 • 18:45 – 19:00 Buduće aktivnosti ICV – Working Group Novi Sad

 

 


Prof. dr Veselin Perović, dipl. ekk.
ICV Working Group Novi Sad
Kralja Aleksandra 5
21000 Novi Sad, Serbia
E-mail: icvwgnovisad{bei}gmail.com