Events

Archive

Radionica: Kontroling – od brojki do pokazatelja (Controlling – from numbers to indicators)

13.04.2022 14:00 – 16:00 Uhr

ICV WG Novi Sad (sreda) 13.04.2022. 14:00 – 16:00 ZOOM

 

Radionica: Kontroling – od brojki do pokazatelja
(Controlling – from numbers to indicators)

 

Instruktor: MsC Mira Pekić, dipl. kontroler CA
                    AZVI Spain, Financial manager

 

Mesto: Novi Sad, On- line (ZOOM platforma)

 

13:45 – 14:00 Registracija učesnika
14:00 – 14:10 Veselin Perović. Pozdravna reč
14:10 – 16:00 Radionica; Kontroling – od brojki do pokazatelja, Msc Mira Pekić
16:00  (posle završene radionice). Buduće aktivnosti ICV – Working Group Novi Sad, Veselin Perović

 

NAPOMENA: Radionica je bez kotizacije.
Prijaviti učešće do utorka 12. aprila na e-mail: icvwgnovisad@gmail.com
Istog dana prijavljeni će na mail adrese dobiti parametre za pristup ZOOM platformi.

 


Prof. dr Veselin Perović, dipl. ekk.
ICV Working Group Novi Sad
Kralja Aleksandra 5
21000 Novi Sad, Serbia
E-mail: icvwgnovisad{bei}gmail.com

Radionica: Kontroling u logistici

02.06.2021 14:00 – 16:00 Uhr

ICV WG Novi Sad (sreda) 02.06.2021. 14:00 – 16:00 ZOOM

 

Radionica: Kontroling u logistici

 

Instruktor: Dr Dalibor Jeličić, dipl. inž.
Direktor razvoja poslovanja, Panšped.d.o. Novi Sad

 

Mesto: Novi Sad, On- line (ZOOM platforma)

 

13:45 – 14:00: Registracija učesnika

14:00 – 16:10: Veselin Perović. Pozdravna reč

14:10 – 16:00: Radionica; Kontroling u logistici,  dr Dalibor Jeličić

16:00 (posle završene radionice): Buduće aktivnosti ICV – Working Group Novi Sad, Veselin Perović

 

NAPOMENA:    Radionica je bez kotizacije. Prijaviti učešće do utorka 01. juna,    

                          Istog dana prijavljeni će na Meil adrese dobiti  parametre za                          

                          pristup  ZOOM platformi i radne materijale za praćenje i

                          aktivno učestvovanje na on-line radionici.

 


Prof. dr Veselin Perović, dipl. ekk.
ICV Working Group Novi Sad
Kralja Aleksandra 5
21000 Novi Sad, Serbia
E-mail: icvwgnovisad{bei}gmail.com

Radionica: Kontroling u nabavci

04.12.2020 14:00 – 16:00 Uhr

ICV WG Novi Sad (petak) 04.12.2020. 14:00 – 16:00 ZOOM

 

Radionica: Kontroling u nabavci

 

Instruktor: Mr Željko Dudić, dipl. ekk., FCIPS
Preko 20 g. iskustva u logistici i nabavci u međunarodnoj firmi

 

Mesto: Novi Sad, On- line (ZOOM platforma)

 

13:45 – 14:00  Registracija učesnika

14:00 – 14:10  Pozdravna reč, Veselin Perović

14:10 – 16:00  Radionica: Kontroling u nabavci, Željko Dudić

16:00  (posle završene radionice) Buduće aktivnosti ICV – Working Group Novi Sad, Veselin Perović

 

NAPOMENA: Radionica je bez kotizacije. Prijaviti učešće do srede 02. decenbra,    

                          u četvrtak 03. decembra će prijavljeni na Meil adrese dobiti

                          paremetre za zristup  ZOOM platformi i radne materijale za  

                          praćenje i aktivno učestvovanje na on-line radionici.

 


Prof. dr Veselin Perović, dipl. ekk.
ICV Working Group Novi Sad
Kralja Aleksandra 5
21000 Novi Sad, Serbia
E-mail: icvwgnovisad{bei}gmail.com

Live on-line WEBINER: Liquidity Planning and Cash Simulation

09.04.2020 10:00 – 11:00 Uhr

ICV WG Novi Sad (četvrtak) 09.04.2020 10:00 – 11:00

 

Live on-line WEBINER: Liquidity Planning and Cash Simulation

 

Instruktor: DI Dietmar Pasher, Controlling instructor,

                       Partner and trainer of CA Akademie AG,

 

Mesto: Live, on-line Webiner

 

10:00 – 10:45  Webiner: Liquidity Planning and Cash Simulation

 

 • Liquidity first,
 • Be careful with discounts
 • Working Capital Management

 

10:45  –11:00 Pitanja i diskusija

              

NAPOMENA: Webiner je bez kotizacije. Prijaviti učešće do srede 08. aprila,    

                          da bih prijaljenima poslao link sa podacima za konekciju.

 


Prof. dr Veselin Perović, dipl. ekk.
ICV Working Group Novi Sad
Kralja Aleksandra 5
21000 Novi Sad, Serbia
E-mail: icvwgnovisad{bei}gmail.com

Radionica: Menadžereske veštine kao pomoć kontroleru

29.11.2019 16.00 – 19.00 Uhr

ICV WG Novi Sad (petak) 29.11.2019. 16:00 – 19:00

 

Radionica: Menadžerske veštine kao pomoć kontroleru

 

Instruktor: MBA Marija Pantelić, Instruktor kontrolinga,
                    Menadžer ljudskih resursa, BOSIS Valjevo,


Mesto: Novi Sad, FTN, Trg Dositeja Obradovića 6; Zbornica (Kula–sala 301)

 
 

 

 

 • 16:00 – 16:15 Registracija učesnika
 • 16:15 – 16:30 Veselin Perović: Kontroling ili borba sa vetrenjačama
 • 16:30 – 17:30 Marija Pantelić: Sagledavanje menadžerskih veština neophodnih za uspešan posao kontrolera 
 • 17:30 – 17:45 Kafe pauza
 • 17:45 – 18:45 Radionica; Svi učesnici; rad u grupama
 • 18:45 – 19:00 Buduće aktivnosti ICV – Working Group Novi Sad

 

NAPOMENA: Radionica je bez kotizacije. Prijaviti učešće do srede 26. novembra, radi blagovremen pripreme radnih materijala.

 

 


Prof. dr Veselin Perović, dipl. ekk.
ICV Working Group Novi Sad
Kralja Aleksandra 5
21000 Novi Sad, Serbia
E-mail: icvwgnovisad{bei}gmail.com

Radionica: Prezentacija kontroling izvešetaja

31.05.2019 16:00 – 19:00 Uhr

ICV WG Novi Sad (petak) 31.05.2019. 16:00 – 19:00

 

Radionica: Prezentacija kontroling izvešetaja

 

Instruktor: Prof. dr Leposava Grubić - Nešić, dipl. psiholog
Rukovodilac modula za Ljudske resurse, FTN Novi Sad 

Mesto: Novi Sad, FTN, Trg Dositeja Obradovića 6; Zbornica (Kula–sala 303)

 
 

 

 

 • 16:00 – 16:15 Registracija učesnika
 • 16:15 – 16:30 Veselin Perović: Izveštaj sa Kongresa kontrolera u Minhenu
 • 16:30 – 17:30 Leposava Grubić - Nešić: Stvaranje preduslova za dobru prezentaciju izveštaja kontrolera                                              

 • 17:30 – 17:45 Kafe pauza
 • 17:45 – 18:45 Radionica; Svi učesnici; rad u grupama
 • 18:45 – 19:00 Buduće aktivnosti ICV – Working Group Novi Sad

 

 

NAPOMENA: Radionica je bez kotizacije. Broj učesnika je ograničen (do popune).

Prijaviti učešće do 20. maja, radi pripreme radnih materijala.

 


Prof. dr Veselin Perović, dipl. ekk.
ICV Working Group Novi Sad
Kralja Aleksandra 5
21000 Novi Sad, Serbia
E-mail: icvwgnovisad{bei}gmail.com

Radionica: Projektni kontroling

14.12.2018 16:00 – 19:00 Uhr – Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 6, FTN ZBORNICA - Sala 303

 

ICV WG Novi Sad (petak) 14.12.2018. 16:00 – 19:00

 

Radionica: Projektni kontroling

 

Instruktor: Mira Pekić, dipl. ekk., specijalista kontrolinga,
                    AZVI – Spain, Direktor finansija za Srbiju
Mesto: Novi Sad, FTN, Trg Dositeja Obradovića 6; Zbornica (Kula–sala 303)

 
 

 

 

 • 16:00 – 16:15 Registracija učesnika
 • 16:15 – 16:30 Uvodna reč; Veselin Perović
 • 16:30 – 17:30 Značaj inovativnog poslovnog modela CANVAS u projektnom kontrolingu, Mira Pekić  
 • 17:30 – 17:45 Kafe pauza
 • 17:45 – 18:45 Radionica; Svi učesnici; rad u grupama
 • 18:45 – 19:00 Buduće aktivnosti ICV – Working Group Novi Sad

 

 


Prof. dr Veselin Perović, dipl. ekk.
ICV Working Group Novi Sad
Kralja Aleksandra 5
21000 Novi Sad, Serbia
E-mail: icvwgnovisad{bei}gmail.com