25-26 czerwca 2019 r. - Nowoczesne koncepcje Business Intelligence - podejście do wdrożenia w organizacji

W pewnym etapie rozwoju organizacji analityka biznesowa staje się fundamentem działania firmy. Kiedy intuicja przestaje wystarczać, należy sięgnąć po profesjonalne narzędzia analityczne. O koncepcjach i wdrożeniach Business Intelligence mówiliśmy podczas XVIII spotkania Grupy Roboczej ICV Toruń-Bydgoszcz!

XVIII spotkanie Grupy Roboczej ICV Toruń-Bydgoszcz odbyło się w Bukowcu. Tematem przewodnim był: Nowoczesne koncepcje Business Intelligence - podejście do wdrożenia w organizacji. Prelegenci Stefan Woliński, Andrzej Dobrzyński oraz Tomasz Waloszek opowiedzieli o tym jakie narzędzia BI są dostępne na rynku, o modelowaniu danych oraz o zaawansowanych analitykach danych. 

Business Intelligence to, mocno upraszczając, przekształcanie surowych danych w informację biznesową, która pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych. Rolą BI jest dostarczanie nie tylko informacji, ale także budowanie wiedzy w organizacji, która pozwali lepiej zrozumieć biznes oraz potrzeby klientów.
Deficyt tej wiedzy lub zbyt późno otrzymane informacje mogą mieć katastrofalne skutki dla organizacji. 

Controlling jest procesem zarządczym - dlatego narzędzia klasy Business Intelligence to instrumenty controllera. Z tego względu coraz częściej procesy BI wspierają controlling lub nawet są integralną częścią procesów controllingowych.

Materiały ze spotkania dostępne są tutaj: https://tinyurl.com/y5o8ghmt