Partnerstwo biznesowe

Controllerzy wywierają istotny wpływ na zrównoważony rozwój i sukces organizacji oraz są partnerami biznesowymi kadry zarządzającej.

Definiowanie celów, planowanie i sterowanie

Controllerzy projektują i biorą udział w procesie zarządczym, polegającym na definiowaniu celów, planowaniu i sterowaniu organizacją w taki sposób, aby każdy decydent działał zorientowany na ustalony cel.

Koncentracja na przyszłości

Controllerzy zapewniają świadomą koncentrację na przyszłości co sprawia, że możliwe jest wykorzystywanie szans oraz zarządzanie ryzykiem.

Koordynacja celów i planów

Controllerzy integrują cele i plany organizacyjne w spójną i skoordynowaną całość.

Rozwój systemów controllingowych

Controllerzy rozwijają i utrzymują systemy controllingowe. Zapewniają odpowiednią jakość danych i dostarczają istotnych informacji niezbędnych do podejmowania decyzji.

Sumienie przedsiębiorstwa

Controllerzy są sumieniem biznesowym oraz dbają o dobro organizacji jako całości.

JESTEM ZA!!!