Historia ICV

W ramach pracy dyplomowej na temat instytucjonalizacji controllingu w krajach niemieckiego obszaru językowego Alexander Schmidt zebrał historyczne materiały i rozmawiał ze świadkami początków historii ICV. Alexander Schmidt jest doktorantem w Instytucie Zarządzania i Controllingu Institut für Management und Controlling (IMC) na uniwersytecie WHU – Otto Beisheim School of Management w Vallendar.

Na początku była CA Controller Akademie

Została założona jesienią 1972 roku przez Albrechta Deyhle i jego klientów. Ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością GmbH przekształciła się w spółkę akcyjną AG w 2000 roku. Dziś CA Akademie AG jest średnim przedsiębiorstwem zatrudniającym ok. 30 osób i koncentruje się na temacie szkoleń i coachingu dla controllerów.

Założenie Stowarzyszenie: absolwenci siłą napędową

Motorem dla założenia dzisiejszego ICV było życzenie pierwszych absolwentów pięciostopniowego programu Controller Akademie: również po zakończeniu cyklu seminariów chcieli mieć platformę wymiany doświadczeń. Tak powstały pierwsze Regiony ICV Stowarzyszenia Controllerów, które do dziś stoją w centrum działalności Stowarzyszenia.

Proszę poznać Stowarzyszenie Controllerów!

Początek 1975 roku przynosi Albrechtowi Deyhle wpis do rejestru stowarzyszeń. Sześciu innych członków założycieli jest przy jego boku: dr Germeroth, dr Erwin Küchle, wiele lat trener Controller Akademie oraz dr Alfred Blazek, dziesiątki lat trener i partner Controller Akademie. W 2000 roku następuje zmiana nazwy na Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów: "Internationaler Controller Verein e.V.".

Lata 70-te: Stowarzyszenie się rozwija

W latach 70-tych controllerzy byli jeszcze dość egzotycznymi "pojedynczymi przypadkami". Pragnienie spotkania podobnych osób i wymiany doświadczeń było bardzo silne: struktury Stowarzyszenia umacniały się, liczba członków rosła. W 1990 roku Stowarzyszenie przywitało tysięcznego członka. Dziś Stowarzyszenie liczy ponad 6,0 tys. członków.

Lata 90-te: dochodzi IGC

W połowie lat 90-tych z inicjatywy ICV powstaje IGC - International Group of Controlling: związek najważniejszych instytucji szkoleniowych, producentów oprogramowania i innych instytucji zainteresowanych rozwojem controllingu. Deyhle z całych sił wspiera IGC od początku istnienia, również jako członek kadry zarządczej. Tak przyspiesza prace nad "Słownikiem Controllera" „Controller Wörterbuch“.

Honorowy doktorat dla założyciela

Dr Deyhle od początku istnienia rozwijał Stowarzyszenie jako Dyrektor i Prezes Zarządu i jako Honorowy Prezes Zarządu do dziś nad nim czuwa. W 2008 otrzymał tytuł Doctor Honoris Causa WHU – Otto Beisheim School of Management. To Deyhle należą się podziękowania za to, że "controllerzy w krajach niemieckojęzycznych zyskali uznanie i szacunek" - wyjaśnia Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Weber, profesor controllingu i zarządzania WHU. „To profesor stworzył nowy obszar biznesu i przyczynił się do rozwoju wizerunku controllera w przedsiębiorstwach" - chwali Weber.