Dlaczego Controllerzy są potrzebni?

Dlaczego Controllerzy są potrzebni? 

Menedżerowie są tylko ludźmi. Motywy osobiste, takie jak maksymalizacja dochodu lub osiągnięcie jak najszybszego rozwoju kariery, wpływają na zachowanie menedżerów i odwracają uwagę w złym kierunku. 

Menedżerowie mogą również popełniać błędy, jeśli błędnie interpretują fakty lub przyjmują założenia, które mogą być niewłaściwe i szkodliwe dla firmy.  

Zapewnienie racjonalności zarządzania

Dlatego konieczne jest zapewnienie odpowiedniej jakości zarządzania organizacją. Każdy powinien być zaangażowany w zapewnienie wysokiej jakości procesów zarządczych, ale to właśnie controller jest jedyną osobą, która ma to wskazane w swoich obowiązkach.

Kluczowym zadaniem controllera jest zapewnienie racjonalności zarządzania. Co to oznacza? 

Reaktywne zapewnienie racjonalności zarządzania

Reaktywne zapewnienie racjonalności oznacza podejmowanie działań korygujących, gdy coś pójdzie nie tak. Może to nawet oznaczać zatrzymanie trwających projektów. 

Proaktywne zapewnienie racjonalności zarządzania

Aby zapobiegać niekorzystnym sytuacjom w przyszłości, należy proaktywnie podejmować działania ukierunkowane na zapewnienie racjonalność zarządzania.

Proaktywne zapewnienie racjonalności oznacza, że controller musi działać „do przodu”, powstrzymując błędne decyzje i zachowania. Controller musi zagwarantować, aby cała wiedza organizacyjna i informacje były udostępnione kadrze zarządzającej. Jest to możliwe do zrealizowania jedynie wtedy, gdy wszyscy używają tych samych informacji. Innymi słowy, wtedy, gdy wszystkie istotne informacje stają się przejrzyste w obrębie całej organizacji. Wspólna baza informacji połączona z otwartą i krytyczną kulturą komunikacji zapewnia przestrzeń dla różnorodnych opinii, pomysłów i sugestii. 

Aktywne zapewnienie racjonalności zarządzania

W tym kontekście controller może aktywnie zapewniać racjonalność zarządzania. Na przykład poprzez świadome przyjmowanie roli krytycznego sparing partnera i kwestionowanie pomysłów lub dostarczanie nowych informacji w celu rozwiązania problemów.  Controller może również inicjować twórcze dyskusje. Zapisywanie pomysłów i natychmiastowe ich upublicznianie, uniemożliwia ludziom działanie w oparciu o utarte schematy. Techniki takie jak te zapewniają, że wszystkie opinie są usłyszane, a najlepsze są na bieżąco wdrażane.

Opracowanie filmu:

The Institute of Management Accounting and Control of WHU - Otto Beisheim School of Management is headed by Prof. Dr. Utz Schäffer and Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber.