Rezygnacja z członkostwa

Z członkostwa można zrezygnować z końcem roku kalendarzowego (patrz Status, § 3, 6c).

Rezygnacje prosimy przesyłać w formie pisemnej do Centrali ICV.

Jeśli Twoja rezygnacja wynika z powodów zależnych od nas, zawiadom nas o tym! Być może możemy zlikwidować przeszkody, abyś mógł pozostać w naszych szeregach. Bardzo by nas to ucieszyło.