Członkostwo korporacyjne

umożliwia przedsiębiorstwu dostęp do międzynarodowej społeczności controllingowej: oferującej szerokie możliwości dokształcania się w zakresie aktualnych zagadnień, poprzez wymianę wiedzy podczas sympozjów, za pośrednictwem mediów drukowanych i internetowych, jak i poprzez zawieranie kontaktów osobistych działając w ramach regionalnych Kół Praktyków Controllingu. Członkostwo korporacyjne wiąże się ze znacznymi korzyściami finansowymi dla beneficjentów, a część oferty zawiera się już w opłacie członkowskiej.

W ramach jednego członkostwa firmowego może skorzystać czterech controllerów. Jeśli controllerów w firmie jest więcej, firma może zgłosić kilka wniosków o członkostwo. Dla dużych przedsiębiorstw i koncernów w ramach członkostwa firm stowarzyszonych oferujemy kolejne korzyści i usługi.

Jako członek korporacyjny przedsiębiorstwo ma następujące korzyści:

Nasza społeczność controllerów i managerów licząc 6,5 tys. członków jest największą i najbardziej uznaną platformą dla controllerów w Europie.

Biuro Centrali ICV to dobry adres do załatwienia wszystkich spraw.

Jako członek korporacyjny podajesz nazwiska czterech pracowników, którzy skorzystają z oferty ICV. Mogą brać udział w spotkaniach regionalnych, branżowych i eksperckich Kół Praktyków Controllingu bezpłatnie lub ze zniżką. Koła spotykają się z reguły dwa razy w roku na całodzienne warsztaty, często poprzedzone wieczorną integracją dzień przed spotkaniem.

Jeśli pracownicy przedsiębiorstwa znają język niemiecki i interesują ich publikacje w tym języku, otrzymają bezpłatnie sześć numerów rocznie CONTROLLER MAGAZIN - najchętniej czytanego czasopisma dla controllerów w Niemczech. W Niemczech, Austrii i Szwajcarii dostaniesz też sześć numerów FINANCE.

Nasi nie-niemieckojęzyczni członkowie zapłacą o połowę niższą składkę i otrzymają anglojęzyczny kwartalny BIULETYN opracowany przez międzynarodowy zespół redakcyjny ICV.

Czterej pracownicy wymienieni we wniosku członkowskim otrzymują zniżki, m.in. na uczestnictwo w wydarzeniach naszych partnerów oraz organizowanych przez nas kongresach i konferencjach regionalnych i branżowych.

Nasze Statementy otrzymasz bezpłatnie wyłącznie jako członek. Statementy opracowywane są przez ekspertów branży, głównie naszych członków, którzy wspólnie poświęcając się wybranemu tematowi z dziedziny controllingu i opracowują wskazówki dla praktyki controllingowej. Ekskluzywne treści oferujemy na stronie internetowej ICV.

Z chęcią pokażemy, że Twoje przedsiębiorstwo należy do naszych członków, jeśli się na to zgodzisz.

  • Na stronie internetowej możemy pokazać logotyp przedsiębiorstwa z linkiem do strony
  • Możemy polubić stronę przedsiębiorstwa na Facebooku