Wsparcie Zarządu

Jako Partnerzy Zarządu Controllerzy przyczyniają się do zrównoważonego wzrostu przedsiębiorstwa.

Definiowanie celów

Controllerzy współtworzą i prowadzą proces definiowania celów firmy tak, aby później wszystkie kluczowe osoby w przedsiębiorstwie mogły działać przy zachowaniu ścisłej orientacji na ich realizację

Dbałość o przejrzystość

Controllerzy dbają o przejrzystość informacji w zakresie strategii, wyników, finansów i procesów, przyczyniając się tym samym do zwiększania efektywności działania przedsiębiorstwa

Koordynacja celów i planów

Controllerzy dbają o koordynację i spójność planów cząstkowych oraz o całościowe przedstawienie ich realizacji w ramach zorientowanej na przyszłość rachunkowości wewnętrznej;

Rozwój systemów controllingowych

Controllerzy rozwijają systemy controllingowe. Dbają o aktualność danych i dostępność informacji koniecznych do podejmowania efektywnych decyzji.

Sumienie przedsiębiorstwa

Controllerzy pełnią funkcję ekonomicznego sumienia przedsiębiorstwa dbając o dobro całej firmy.