Członkostwo firmowe

umożliwia przedsiębiorstwu dostęp do międzynarodowej społeczności controllingowej: oferującej szerokie możliwości dokształcania się w zakresie aktualnych zagadnień, poprzez wymianę wiedzy podczas sympozjów, za pośrednictwem mediów drukowanych i internetowych, jak i poprzez zawieranie kontaktów osobistych działając w ramach regionalnych i tematycznych Grup Roboczych. Członkostwo firmowe wiąże się ze znacznymi korzyściami finansowymi dla beneficjentów, a część oferty zawiera się już w opłacie członkowskiej.

W ramach jednego członkostwa firmowego może skorzystać czterech controllerów. Jeśli controllerów w firmie jest więcej, firma może zgłosić kilka wniosków o członkostwo. 


Członkowie firmowi o ICV:

Dr. Ralf P. Thomas, Member of the Managing Board/CFO, Siemens AG

Dlaczego Siemens AG został Członkiem firmowym ICV?

Siemens postrzega siebie jako łącznik między praktyką a środowiskiem akademickim i aktywnie uczestniczy w projektowaniu i rozwoju rachunkowości, controllingu i finansów. ICV stanowi bardzo dobrą platformę do wymiany odpowiednich trendów i zmian w tych obszarach.


Achim Schmeel, Prokurent i Szef Controllingu w Transgourmet

Achim Schmeel, Prokurent i szef Controllingu w Transgourmet, o członkostwie firmowym rozpoczętym w 2017 roku:

Dlaczego zdecydowałeś się na członkostwo firmowe akurat w ICV?

ICV oferuje dostęp do bieżących trendów i aktualnych tematów z dziedziny controllingu i możliwość przedyskutowania ich z innymi Członkami Stowarzyszenia. Dzięki temu mogliśmy włączyć do naszej pracy kilka interesujących rozwiązań. W rezultacie członkostwo było mądrym posunięciem.

Które aspekty działalności ICV są dla Ciebie najważniejsze?

Przede wszystkim materiały eksperckie i badania naukowe dotyczące digitalizacji i jej wpływu na controlling są dla nas bardzo ważne, ponieważ obecnie intensywnie pracujemy nad tym zagadnieniem.

Jakie są twoje oczekiwania dotyczące zaangażowania Twojej firmy w ICV?

Chcemy poszerzyć swoją wiedzę z zakresu controllingu i wymieniać się doświadczeniami oraz najlepszymi praktykami z Członkami ICV.

Jak chcesz przyczynić się do rozwoju ICV?

Między innymi uczestnicząc w kongresach i, jeśli to możliwe, biorąc udział w działaniach eksperckich i regionalnych Grup Roboczych.