Informacje o Stowarzyszeniu

Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV) powstało w 1975 roku z inicjatywy absolwentów Controller Akademie w Gauting/München jako pierwsze stowarzyszenie controllerów. Ze swoim honorowym Prezesem Zarządu Dr. Dr. h.c. Albrecht Deyhle Stowarzyszenie silnie wpływało na controlling i wyznaczało jego standardy w obszarze niemieckojęzycznym.

Jest nas ponad 6,5 tys. Członków

Dziś ICV liczy 6,5 tys. członków w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Polsce, Serbii i w dziesięciu innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jak również pojedynczych członków z całego świata.

Międzynarodowe relacje

ICV jest międzynarodowym adresem kompetencji controllingowych oraz ogromną siecią finansistów menedżerów, dyrektorów kierowników i specjalistów. 

Reprezentujemy i rozwijamy wizerunek controllera w biznesie i społeczeństwie

pomiędzy różnymi grupami interesów, zarówno wewnątrz przedsiębiorstw i organizacji, jak również pomiędzy nimi.

różnych "języków", które wynikają z różnych zadań, zakresów odpowiedzialności i uwarunkowań kulturowych, jak również z pracy w różnych branżach i różnorodnym dostępie do fachowej wiedzy.

 partnera Zarządu - w celu przygotowania decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania.

który poprzez swoją wiedzę praktyczną i wykształcenie akceptowane przez społeczność (np. certyfikację IGC) buduje własny wizerunek.

za „Business Economics".

Międzynarodowe kompetencje i kontakty!

Wymiana doświadczeń, również poza granicami kraju. Publikacje po angielsku i w językach narodowych. Te podstawy gwarantują rozwój kompetencji controllera. Wspieramy międzynarodowe koncerny w Europie oraz rozwój i ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw!