Informacje o Stowarzyszeniu

Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów powstało w 1975 roku z inicjatywy absolwentów Controller Akademie w Gauting/München jako pierwsze stowarzyszenie controllerów.  Ze swoim honorowym Prezesem Zarządu Dr. Dr. h.c. Albrecht Deyhle Stowarzyszenie silnie wpływało na controlling i wyznaczało jego standardy w obszarze niemieckojęzycznym. Dziś ICV liczy 6,5 tys. członków w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Polsce, Serbii i w dziesięcu innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jak również pojedynczych członków z całego świata.

ICV jest międzynarodowym adresem kompetencji controllingowych. 

Reprezentujemy i rozwijamy wizerunek controllera w biznesie i społeczeństwie

pomiędzy różnymi grupami interesów, zarówno wewnątrz przedsiębiorstw i organizacji, jak również pomiędzy nimi.

różnych "języków", które wynikają z różnych zadań, zakresów odpowiedzialności i uwarunkowań kulturowych, jak również z pracy w różnych branżach i różnorodnym dostępie do fachowej wiedzy.

 partnera Zarządu - w celu przygotowania decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania.

który poprzez swoją wiedzę praktyczną i wykształcenie akceptowane przez społeczność (np. certyfikację IGC) buduje własny wizerunek.

za „Business Economics".

Jak w domu w 16 krajach!

Wymiana doświadczeń, również poza granicami kraju. Publikacje po angielsku i w językach narodowych. Te podstawy gwarantują rozwój kompetencji controllera. Wspieramy międzynarodowe koncerny w Europie!