Kultura controllingowa

 

 

Kultura controllingowa

Narzędzia controllingowe są stworzone do tego by wspierać firmy w osiąganiu sukcesu, ale pozostawione same sobie są bezużyteczne. Sprawdzają się jedynie tam, gdzie wspiera je kultura organizacyjna zorientowana na wyniki lub controlling. Składają się na nią trzy kluczowe elementy.

Orientacja na cel

Cele są pierwszym kluczowym elementem kultury controllingowej. Zadaniem controllerów jest ustalenie, czy określone działania i inicjatywy się sprawdzają oraz upewnienie się czy cele są konsekwentnie wyznaczane. Przejrzyste i jasne cele wyznaczają kierunki działania dla menedżerów i controllerów.

Transparentność

Drugim kluczowym elementem kultury controllingowej jest transparentność wyników. W organizacjach to właśnie controllerzy są odpowiedzialni za zapewnianie menedżerom dostępu do potrzebnych im informacji. Obejmuje to zarówno wskaźniki wyprzedzające (leading indicatrs) jak i mierniki finansowe, ponieważ one ostatecznie określają wyniki finansowe. To właśnie w tym obszarze digitalizacja otwiera nowe możliwości przed controllerami.

Argumentowanie i konstruktywna krytyka

Trzecim kluczowym elementem kształtującym kulturę controllingową jest siła lepszego argumentu. Zadaniem controllerów jest zapewnienie, aby różnorodne argumenty były swobodnie i otwarcie dyskutowane oraz porównywane ze sobą. Controllerzy wykorzystują w tym celu moc analityki. Są ekspertami w wykonywaniu kalkulacji, obliczeń i krytycznym spojrzeniu na różne argumenty.

Ważnym jest, aby controllerzy dzielili się z menedżerami swoimi spostrzeżeniami i krytycznymi uwagami na każdym etapie procesu podejmowania decyzji. To jedyny sposób, aby zapewnić, że argumenty i dyskusja prowadzą do najlepszych wniosków.

Zapewnić racjonalność zarządzania

Jeżeli menedżerowie dostosowują i ukierunkowują swoje działania na cele całego przedsiębiorstwa, opierają swoje decyzje na rzetelnych informacjach oraz poszukują najlepszych argumentów do podejmowana właściwych decyzji, wtedy controllerzy osiągnęli swój cel: zapewnienie racjonalności zarządzania.

Bycie motorem, strażnikiem i promotorem

Kultywowanie oraz podtrzymywanie takiej kultury controllingowej jest jednym z ich najważniejszych zadań. Bycie motorem kultury zorientowania na cel, strażnikiem transparentności i promotorem krytycznego dyskursu jest ważniejsze niż szukanie jeszcze lepszych narzędzi. Kluczem do sukcesu nie są same narzędzia. Kluczem do sukcesu jest połączenie narzędzi i kultury controllingowej.

Opracowanie filmu:

The Institute of Management Accounting and Control of WHU - Otto Beisheim School of Management is headed by Prof. Dr. Utz Schäffer and Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber.