Jakie zadania wykonują controllerzy?

Na czym polega praca controllera?

Controllerzy mają do wykonania różnorodne zadania: informują, planują, kontrolują i doradzają. Ich zestaw obowiązków oraz narzędzia, które mają do dyspozycji są wszystkim dobrze znane. Jednak nie do końca wiadomym jest, jak powinni wykonywać swoje obowiązki. Jest tak dlatego ponieważ zależy to od konkretnego menedżera, którego wspierają. 

Wyręczanie / odciążanie menedżerów

Menedżerowie są zazwyczaj kompetentni z perspektywy biznesowej i są zaangażowani w realizację celów firmy. W tym przypadku controller wyręcza menedżera, przejmuje i wykonuje zadania za menedżera. W takim przypadku nie ma potrzeby przeprowadzania krytycznej dyskusji na temat zadań do wykonania ani nie jest konieczne szczegółowe wyjaśnianie wyników po ich zakończeniu. Celem controllera jest jak najefektywniejsze wykonanie zadania. 

Uzupełnianie menedżerów

Niektórzy menedżerowie nie są jednak do końca zaznajomieni z narzędziami biznesowymi i skutkami ich zastosowania. To może się tyczyć na przykład osoby product developera, która zostaje menedżerem dzięki swoim specjalistycznym kompetencjom. W takim przypadku controller powinien uzupełniać menedżera, przykładowo wyjaśniając mu bardziej szczegółowo metodę obliczania wartości teraźniejszej netto (NPV). W takim przypadku controller musi działać jednocześnie wydajnie oraz skutecznie. 

Wyznaczanie ram działania menedżerów

Niektórzy menedżerowie bardziej zwracają uwagę na dążenie do własnych celów niż na interesy całej firmy. Wtedy controllerzy muszą rozważyć, czy za przydzielanymi zadaniami istnieje jakakolwiek oportunistyczna motywacja i koniecznością może być wyznaczenie ram działania (decyzyjności) menedżera. Być może liczby i fakty dotyczące danej inwestycji zostały zmanipulowane w celu przeforsowania tej inwestycji. Controllerzy muszą zauważyć ten fakt i odpowiednio zareagować. 

Controller jako partner biznesowy – zna menedżera i jego sytuację

Oznacza to, że zadania controllera mogą wiązać się z wyręczaniem, uzupełnianiem lub wyznaczaniem ram działania menedżera. Aby ustalić, jaki rodzaj zadań ma do wykonania w danym momencie, controller musi dobrze znać zarówno swojego menedżera, jak i sytuację, w której się on znajduje. Ktoś, kto znajduje się pod presją, może działać irracjonalnie. Ktoś, kto odnosi duży sukces, może spocząć na laurach. Pod pewnymi względami controllerzy są jak sprzedawcy: każdy klient jest inny i każdy musi być traktowany inaczej.

Opracowanie filmu:

The Institute of Management Accounting and Control of WHU - Otto Beisheim School of Management is headed by Prof. Dr. Utz Schäffer and Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber.