Jak controllerzy powinni postrzegać swoich menedżerów?

Znajomość procesu i motywacji menedżerów

Controllerzy pomagają menedżerom podejmować racjonalne decyzje. To stanowi ich główne zadanie. Powinni zatem wiedzieć w jaki sposób menedżerowie podejmują decyzje. Zwykle mogą zakładać, że menedżerowie podejmują właściwe decyzje i działają lojalnie w interesie organizacji. Jednak doświadczenie pokazuje, że to założenie nie zawsze jest prawidłowe. Dlatego czasami warto wyobrazić sobie, że menedżerowie są potencjalnymi oportunistami. W takich sytuacjach menedżerowie mogą wciąż podejmować właściwe decyzje, ale działają we własnym interesie. Na przykład dążą do władzy lub uznania społecznego i podejmują ryzyko kosztem organizacji stawiając na pierwszym planie swój osobisty sukces. Ponadto może się zdarzyć, że menedżerowie podejmują błędne decyzje z przyczyn poznawczych. Na przykład wybiórczo postrzegają pewne fakty, przeceniają swoje możliwości lub systematycznie błędnie oceniają prawdopodobieństwo. 

Nie tylko przygotowywanie raportów i analiz

Dlatego też, controllerzy nie powinni skupiać się jedynie na analitycznie poprawnych rozwiązaniach (nie tylko chodzi o przygotowywanie raportów). Z jednej strony muszą sprawdzić, czy decyzja lub rozwiązanie mogły zostać zniekształcone przez jakiekolwiek działania oportunistyczne. Z drugiej strony muszą wyeliminować możliwość wpływu jakichkolwiek błędów poznawczych na przyjmowane rozwiązania i decyzje.

Potrzeba kompetencji behawioralnych (psycho-logika)

Aby to zrobić, controllerzy muszą mieć solidną wiedzę na temat natury ludzkiej i muszą wiedzieć, w jaki sposób myślą ich menedżerowie. 

Zapewnienie racjonalności podejmowania decyzji

Controllerzy powinni zapewniać racjonalność podejmowania decyzji. Zapewnienie transparentności biznesu i poprawność kalkulacji nie są w tym przypadku wystarczające. Muszą łączyć aspekty ekonomiczne i psychologiczną perspektywę. Controllerzy powinni skupić się nie tylko na samej decyzji, ale również na menadżerze podejmującym tę decyzję. Tylko w takim przypadku możliwe jest zapewnienie racjonalności zarządzania. 

Opracowanie filmu:

The Institute of Management Accounting and Control of WHU - Otto Beisheim School of Management is headed by Prof. Dr. Utz Schäffer and Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber.