Controller: studia, programy szkoleniowe, wynagrodzenia

Jak zostać controllerem? Możliwości studiowania i szkolenia

Każdy kto chce kształcić się o rozwijać w kierunku controllingu ma do wyboru bogatą ofertę szkoleń oraz studiów w Polsce. 

Akademia Controllingu Sp. z o.o.

Akademia Controllingu Sp. z o.o. zapewnia solidne wykształcenie controllerów dzięki realizacji nowoczesnych  i kompleksowych programów szkoleniowych. Tematyka szkoleń rekomendowana jest przez największe organizacje controllerów i finansistów jak: ICV, IMA, IFAC, CAM-I. W trakcie szkoleń realizowanych przez Akademię Controllingu uczestnicy rozwijają zarówno kompetencje twarde, analityczne jak i miękkie, interpersonalne.

Szkolenia realizowane są zarówno jako szkolenia otwarte jak i szkolenia zamknięte. Dla controllerów, pracowników pionów finansowych oraz menedżerów dostępne są następujące szkolenia: 

 • Controlling i nowoczesny rachunek kosztów – zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK/RPCA)
 • Budżetowanie w przedsiębiorstwie oraz budżetowanie elastyczne (ZPRK/RPCA)
 • Controlling produkcji
 • Controlling procesów logistycznych
 • Controlling sprzedaży oraz zarządzanie kosztami i rentownością klientów
 • Komunikacja i perswazja w pracy controllerów
 • Controlling strategiczny
 • Controlling finansowy w grupach kapitałowych
 • Business intelligence w controllingu
 • Zarządzanie procesowe i mapowanie procesów biznesowych
 • Controlling projektów i zarządzanie projektami
 • Controlling dla menedżerów

Pierwszy wybór controllerów w Polsce!

Akademia Controllingu Sp. z o.o. wyróżnia się wysoką jakością merytoryczną i organizacyjną, potwierdzoną Akredytacją Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej (SUS 2.0), Członkostwem w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych oraz najwyższymi ocenami w ankietach ewaluacyjnych.

Programy szkoleniowe Akademii Controllingu Sp. z o.o. opierają się na licznych przykładach z polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Prezentowane na szkoleniach koncepcje i rozwiązania rekomendowane są między innym przez ICV.

Akademia Controllingu Sp. z o.o. to firma szkoleniowa, która ma ugruntowaną pozycję na rynku, a jej klientami są największe polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa.

Opiekunem merytorycznym Akademii Controllingu Sp. z o.o. jest dr Tomasz M. Zieliński, Dyrektor Zarządzający (CEO) ICV POLSKA.


Ile może zarabiać controller?

Pozycja controllera na polskim rynku pracy

Pozycja pracownika na rynku finansistów jest coraz silniejsza. Konkurencja w walce o najlepszych kandydatów rośnie i widoczna jest już nie tylko w największych miastach, ale również w mniejszych ośrodkach.

Co roku obserwujemy wzmacnianie pozycji controllerów na rynku pracy. Firmy odczuwają coraz silniejszą potrzebę rywalizacji o utalentowanych pracowników, co znajduje odzwierciedlenie między innymi we wzroście wynagrodzeń.

Od zawsze do głównych zadań controllerów należało raportowanie zdarzeń historycznych, kontrola procesów finansowych oraz tworzenie analiz i sprawozdań. Obecnie zadaniem działu controllingu jest jeszcze bardziej wyraźne wsparcie biznesu poprzez udostępnianie informacji, na podstawie których można bezzwłocznie podejmować działania i na bieżąco je modyfikować. Duże znaczenie mają także odpowiednie zdolności komunikacji i przekazywania informacji. Bliska praca z biznesem wymaga również rozwiniętej inteligencji emocjonalnej oraz gotowości do wspierania w wyborze najbardziej optymalnych strategii i rozwiązań.

Za co odpowiedzialny jest controller i jakie ma perspektywy rozwoju?

Controller finansowy stoi na czele działu controllingu, który odpowiada za dostarczanie kierownictwu firmy wiarygodnych informacji niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji.

Specjalista ds. controllingu jest samodzielnym stanowiskiem w dziale controllingu. Osoba pełniąca tę funkcję pod nadzorem controllera finansowego lub dyrektora finansowego czynnie uczestniczy w przygotowywaniu budżetu i kontroli jego realizacji.

Wynagrodzenia i wymagania

Kandydat na controllera finansowego powinien mieć od czterech do sześciu lat doświadczenia w firmie audytorskiej lub kilkuletnie doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. controllingu. Gruntowna wiedza z obszaru analizy finansowej, rachunkowości finansowej i zarządczej oraz doświadczenie i umiejętności zarządzania zespołem to kluczowe aspekty dotyczące tego stanowiska.

Aktualny raport Goldman Recruitment podaje, że na stanowisku controllera finansowego w zależności od wielkości firmy i usytuowania spółki na mapie Polski można uzyskać roczny dochód pomiędzy 240 tys. zł brutto (20 tys. zł na m-c) a 138 tys. zł brutto (11,5 tys. zł na m-c). Najwyższe wynagrodzenie otrzymują controllerzy w spółkach ulokowanych w Warszawie, których przychód roczny przekracza 500 mln zł.

Średnie roczne wynagrodzenie w Warszawie w zależności od wielkości spółki kształtuje się pomiędzy 204 tys. zł (17 tys. zł na m-c) a 174 tys. zł (14,4 tys. zł na m-c). Jeżeli chodzi o resztę Polski, to średnie wynagrodzenie uwzględniające roczne przychody firmy osiąga wielkość pomiędzy 192 tys. zł a 156 tys. zł rocznie.

Controller finansowy poza wynagrodzeniem podstawowym może liczyć również na premię, która wynosi od 10% - 20% wynagrodzenia.

Kandydat na specjalistę ds. controllingu powinien mieć wyższe wykształcenie, najlepiej ekonomiczne, kierunkowe. Dodatkowo mile widziane jest doświadczenie zawodowe albo odbyte praktyki w dziale controllingu lub księgowości. Specjalista ds. controllingu powinien również biegle posługiwać się arkuszami kalkulacyjnymi i bazami danych oraz posiadać ponadprzeciętne umiejętności analityczne. 

Według aktualnego raportu Goldman Recruitment pracując na stanowisku specjalisty ds. controllingu w zależności od wielkości firmy i jej usytuowania na mapie Polski można uzyskać roczny dochód pomiędzy 144 tys. zł brutto (12 tys. zł na m-c) a 72 tys. zł brutto (6 tys. zł na m-c). Tutaj również najwyższe wynagrodzenie otrzymują  pracownicy największych warszawskich firm.

Średnio rocznie specjalista pracujący w Warszawie w zależności od wielkości spółki może uzyskać dochód pomiędzy 120 tys. zł (10 tys. zł na m-c) a 105,6 tys. zł (8,8 tys. zł na m-c). Jeżeli chodzi o resztę Polski, to średnie wynagrodzenie uwzględniające roczne przychody firmy osiąga wielkość pomiędzy 114 tys. zł a 96 tys. zł rocznie.

Specjalista ds. controllingu otrzymuje premię wynoszącą pomiędzy 5% a 15% wynagrodzenia.

Wynagrodzenia controllerów poza granicami Polski

Wynagrodzenia controllerów w Niemczech istotnie przekraczają maksymalne wynagrodzenia, jakie można uzyskach w tych działach w Polsce. Wpływ na to ma prestiżowa rola controllerów, którzy w Niemczech wywierają istotny wpływ na zrównoważony rozwój i sukces organizacji oraz są partnerami biznesowymi kadry zarządzającej.

Roczne wynagrodzenie podstawowe controllerów na stanowiskach kierowniczych wynosi 92 tys. euro rocznie a specjalistów ds. controllingu 74,6 tys. euro.

Duże różnice w płacach, podobnie jak w Polsce, pojawiają się przy uwzględnieniu wielkości firmy. Controllerzy w dużych firmach zarabiają średnio 64,6 tys. euro rocznie a w mniejszych firmach 43,9 tys. euro.