Co to jest controlling?

Controlling jest procesem zarządczym, którego zadaniem jest wspieranie kierownictwa (menedżerów)
w dążeniu do osiągnięcia celów. Jego fundamentami są: planowaniekalkulacjakontrola, zarządzanie.

Wdrożenie procesu controllingowego w przedsiębiorstwie zapewnia kompleksową realizację założeń strategicznych, jak i operacyjnych. Co istotne, dobrze zorganizowany pion controllingowy w firmie możne znacznie wpłynąć na sam proces komunikacji, dzięki czemu zwiększa się szansę na dotarcie do wyznaczonego celu. 

Filozofia controllingu zaproponowana przez nasze Stowarzyszenie opiera się na równowadze.
Oznacza to, że cały proces jest postrzegany nie tylko przez pryzmat równoważenia kosztów czy zarządzania finansami danej organizacji. Równie ważne jest także:

  • budowanie relacji opartej na partnerstwie biznesowym pomiędzy controllerem, a menedżerem czy zespołem kierowniczym,
  • umiejętne zorganizowanie pionu controllingowego, który jest dostosowany do wielkości firmy oraz jej otoczenia,
  • wdrażanie innowacji oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie controllingowym,
  • świadome planowanie procesu controllingowego krok po kroku.

Więcej informacji na temat controllingu znajdziesz na stronie Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV POLSKA.