Co to jest controlling?

Controller i controlling

Controlling oznacza kontrolowanie oraz regulowanie czegoś. W naszym rozumieniu controllerzy współtworzą i współprowadzą:

  • proces definiowania celów,
  • planowanie i kontrolowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie
  • oraz są tym samym współodpowiedzialni za osiągnięcie celów.

Controller troszczy się o to, aby w zakresie zdefiniowanych celów i planów każdy mógł kontrolować samego siebie. Nie robi tego jednak samodzielnie lecz we współpracy z managerem.