2014: Lean Management

W dniach 4-5 grudnia 2014 roku w Konstancinie-Jeziornej spotkaliśmy się po raz  piętnasty w ramach Warszawskiego Koła Praktyków Controllingu. Tematem tegorocznego jesiennego spotkania był „Lean w controllingu – nowe podejście do efektywności”.

W świat Lean Managementu wprowadziła nas Anna Lisiecka z Akademii Leona Koźmińskiego, która z niesamowitą pasją opowiedziała nam o filozofii Lean.

Podstawą metodyki Lean Management jest skupienie się na procesie i określeniu, które jego etapy tworzą wartość dla klienta.  Rozmawialiśmy, o tym co może być wartością dodaną na przykładzie klientów banku i jak poprzez eliminację marnotrawstw tę wartość klientom dostarczyć. Marnotrawstwa pojawiają się w każdym procesie, zarówno produkcyjnym, jak i usługowym. Główne rodzaje strat to: nadprodukcja, nadmierne przetwarzanie, oczekiwanie, poprawianie braków i błędów, nadmierny ruch, nadmierny transport, zapasy, stracona kreatywność pracowników, wzajemne obwinianie się.

Poznaliśmy podstawowe zasady Lean Managementu, czyli:

1. Określenie co jest wartością z punktu widzenia klienta

2. Mapowaniu  procesów od zaopatrzenia w surowce do klienta końcowego

3. Stwarzaniu ciągłego przepływ procesów bez przerw

4. Wytwarzaniu produktów tylko wtedy, gdy zostaną zamówione i tylko w zamówionej ilości

5. Ciągłego doskonalenia procesów.

W drugim dniu naszych warsztatów Pani Grażyna Potwora z firmy LEANPASSION Sp. z o.o. przygotowała bardzo ciekawą i inspirującą do działania grę, która w praktyczny sposób pokazała nam na czym polega filozofia Lean i jakie niesie ze sobą korzyści dla organizacji.

Kolejnym gościem, który opowiedział nam o korzyściach płynących z wdrożenia Lean Managementu była Izabela Wilgat-Podolińska z Volvo Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o. Pani Izabela pokazała nam imponujące rezultaty Grupy Volvo w obszarze kultury Lean oraz efekty z wdrożenia Lean Managementu w zarządzanym przez Panią Izę Dziale Finansów. Mogliśmy zobaczy, jak efektywne zarządzanie procesami nie tylko na produkcji, ale w finansach  usprawnia pracę i pobudza do ciągłego doskonalenia.