2013: Strategiczna analiza wyników

Strategiczna analiza wyników to obszerne zagadnienie. Dzięki  uczestnictwu w spotkaniu KPC Warszawa, Controllerzy (i nie tylko)  poszerzyli wiedzę na m.in w zakresie: nowatorskich metod korzystania z  pełnej informacji finansowo-biznesowej, skutecznego zastosowanie  strategii kosztowych jako środka optymalizacji działań i wzmocnienia  efektywności w budowaniu trwałej przewagi na rynku ...

Przekazywana wiedza, jak zwykle, poparta była sporą dawką praktyki.