2005: Zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem koncepcji Balanced Scorecard

Historia naszego Koła sięga roku 2005, kiedy to po sukcesach Koła Poznań-Wrocław zadaliśmy sobie pytanie, czy w stolicy pomysł zorganizowania analogicznego Koła Praktyków nie trafiłby w oczekiwania coraz większej grupy dobrych controllerów.

PIERWSZE ZAŁOŻYCIELSKIE SPOTKANIE KOŁA
Termin: 17-18 listopada 2005 r.
Temat wiodący: Zarządzanie przedsiębiorstwem z wykorzystaniem koncepcji Balanced Scorecard.

Miejsce: Hotel Gromada w Warszawie

Już pierwsze spotkanie pokazało, jak duża jest potrzeba wymiany doświadczeń pomiędzy controllerami różnych firm i różnych branż. Dzięki uczestnictwu Pana dr Herwiga Friedaga, praktyka wielkiego formatu zajmującego się wdrożeniami Balanced-Scorecard w całej Europie, uczestnicy poznali teorię oraz praktyczne jej zastosowania do skutecznego zarządzania zmianą oraz zaangażowania do tego procesu wszystkich współpracowników. Po dwóch wspólnie spędzonych dniach wiemy już na pewno, że formuła spotkań w gronie specjalistów uczących się wzajemnie od siebie - była dobrym pomysłem, który zapoczątkował istnienie Koła Praktyków Controllingu Warszawa, do którego wszystkich serdecznie zapraszamy!