2013: I polsko-rosyjska konferencja w Trójmieście

W dniu 20 września w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku miała miejsce pierwsza, historyczna polsko – rosyjska konferencja ICV. Tematem przewodnim spotkania było: „Otoczenie biznesowe wspierające i ograniczające funkcjonowanie idei controllingu w firmach z obwodu kaliningradzkiego i w Polsce”. Pomysł wydarzenia zrodził się jakiś czas temu, kiedy wspólnie z Valentinem Usenkow, prezesem kaliningradzkiego klubu controllerów rozmawialiśmy na temat dobrych praktyk poznańskiego koła organizującego spotkania Poznań – Berlin. Stwierdziliśmy, że bliskość naszych miast – Gdańska i Kaliningradu to wręcz konieczność organizowania takich konferencji z możliwością wymiany wiedzy nt. controllingu w naszym otoczeniu.

Spotkanie miało formułę inną niż dotychczasowe konferencje ICV Gdańsk. Ze względów logistycznych zdecydowaliśmy się na jednodniowe wydarzenie, ukierunkowane przede wszystkim na możliwość poznania swoich środowisk biznesowych. Po przywitaniu gości Valentin Usenkow zwrócił uwagę na specyfikę regionu kaliningradzkiego na tle całej Rosji, zarówno z  punktu widzenia gospodarki, jak i rozwoju idei controllingu. Należy pamiętać, że stanowisko controllera nie jest jeszcze tak często spotykane w firmach rosyjskich, a wiedza na temat samej idei jest raczej skromna. Zauważmy jednak, że dzięki pracy i zaangażowaniu Valentina ta sytuacja w obwodzie kaliningradzkim jest dużo lepsza niż w pozostałej części państwa rosyjskiego. Trzeba też zwrócić uwagę na profil uczestników ze strony naszych gości – byli to przede wszystkim właściciele firm i dyrektorzy finansowi. Jak zgodnie stwierdzono, bez ich przekonania do koncepcji controllingu nie uda się jej wdrożyć w szerszym zakresie w firmach z regionu.

Jedno z wystąpień zaprezentował Dyrektor Finansowy dużej sieci restauracji w Kaliningradzie. Przedstawił szeroką analizę przyczyn coraz częstszych przyjazdów Rosjan z regionu kaliningradzkiego do Polski. Nie są to tylko przyjazdy w celu zrobienia zakupów, ale też często wizyty typowo turystyczne. Autor mówił o czynnikach, które mają wpływ na ceny na ich rodzimym rynku, oraz o różnicy w jakości usług po jednej i po drugiej stronie granicy. Generalnie, w ciągu najbliższych lat możemy liczyć tylko na zwiększenie ilości osób „zza wschodniej” granicy odwiedzających nasz kraj.

Po ciekawej dla obu stron dyskusji udaliśmy się na krótkie zwiedzanie zasobów Muzeum Morskiego, w którego siedzibie odbyło się spotkanie.

Drugą część spotkania rozpoczęła prezentacja pani psycholog Katarzyny Mołas na temat „Nowoczesny menadżer – jakość zarządzania a wyniki firmy”. Pani Katarzyna niektórych uświadomiła, innym przypomniała jak ważne w roli menadżera jest zbalansowanie życia zawodowego, życia prywatnego i otaczającego nas środowiska. Pokazała jak decyzje operacyjne oraz strategiczne uwzgledniające taki balans mają korzystny wpływ na wyniki przedsiębiorstwa.

Kolejna część to dyskusja na temat codziennych problemów uczestników z rozwijaniem lub wdrażaniem systemu controllingu w ich przedsiębiorstwach. Niestety budżet czasu jaki przewidzieliśmy na naszą konferencję był zbyt krótki, aby wyjaśnić wszystkie poruszane kwestie. Jak jednak wszyscy zgodnie stwierdzili jest to czynnik, który należy uwzględnić przy kolejnym spotkaniu „controllerów” z regionu gdańskiego i Kaliningradu.