2010: Rola controllingu w tworzeniu systemów motywacyjnych

W dniach 18-19 listopada 2010 r. odbyło się VII spotkanie Koła Praktyków Controllingu z Torunia. Tym razem miejscem spotkania był przepiękny hotel Vine Resort & SPA w Głęboczku, tematem przewodnim była „Rola controllingu w tworzeniu systemów motywacyjnych”. Do udziału w spotkaniu zaproszono dwoje gości – ekspertów w zakresie systemów motywowania i controllingu.

Pierwszym z nich był Sylwester Biela, wieloletni Dyrektor Personalny z doświadczeniem w wielu firmach krajowych, zagranicznych zarówno w Polsce, jak i w Europie. Jego prezentacja na temat czynników wpływających na efektywność systemów motywacyjnych oraz elementów, jakie taki system powinien zawierać, dała uczestnikom nieocenioną perspektywę HR-ową, której im (jako controllerom zapatrzonym we wskaźniki, mierniki i tabele celów i odchyleń) czasem brakuje. Sylwester Biela zwracał szczególną uwagę na niefinansowe elementy systemów motywacyjnych, na aspekty takie, jak właściwe dopasowanie osoby do zadań, informacja dla pracownika o jego celach, zadaniach oraz efektach pracy, właściwe szkolenie i wiele innych.

Drugą zaproszoną osobą była Edyta Szarska – Delegat Krajowy ICV, właściciel firmy Controlling Partners, która ma wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania controllingu, a jednym z jej zainteresowań jest controlling personalny. Edyta przedstawiła pułapki motywowania, które określili w dyskusji panelowej eksperci - praktycy z wielu firm i instytucji naukowych. Przy tej okazji rozgorzała długa dyskusja wśród uczestników spotkania. Roztrząsano dylematy takie, jak:
- Czy uzależnienie wynagrodzeń zarządu od wartości akcji firmy, którą zarządza w perspektywie 5 lat to sposób na wyeliminowanie niebezpiecznych, krótkowzrocznych decyzji?
- Czy powiązanie systemu prowizyjnego dla handlowców ze ściąganiem należności wpływa pozytywnie na kondycję finansową przedsiębiorstwa?
- Czy nagradzanie kierownictwa za realizację budżetu prowadzi do wzrostu wartości rynkowej organizacji?

Dyskusja była gorąca i spowodowała, że spotkanie pierwszego dnia trwało ponad godzinę dłużej niż wstępnie zaplanowano. Każdy z uczestników wyniósł z niej wiele cennych przemyśleń, choć nie uzyskano jednoznacznych odpowiedzi na powyższe pytania. Dzień zakończył się kolacją i rozmowami kuluarowymi w hotelowym barze przy doskonałym winie. Niektórzy w międzyczasie korzystali z dobroci hotelu SPA takich, jak basen, jacuzzi czy sauna.

Drugi dzień spotkania rozpoczęła prezentacja rozwiązań informatycznych dla controllingu firmy Macrologic, po której omówione zostały zadania do rozwiązania w grupach. Zadania oparte były na rzeczywistych problemach firm uczestników spotkania. Po prezentacji rozwiązań dokonano podziału na zespoły, by w nich zastanowić się nad rozwiązaniami.

Po południu zebrano się ponownie w celu zaprezentowania wypracowanych rezultatów. Pierwszy problem zaprezentował Miłosz Piontek, a dotyczył on zbudowania systemu motywacyjnego w szpitalu klinicznym. Wszystkich niezmiernie ciekawiła rzeczywistość polskiego szpitala, nie z perspektywy polityków czy mediów, ale od wewnątrz, prezentowana przez Dyrektora Finansowego placówki. Zadanie nie było proste, jednak zespołowi udało się wypracować metodologię, jaką może przyjąć szpital, aby przy ograniczonych środkach wypracować skuteczny system motywacyjny dla personelu.
Drugi problem, zaprezentowany przez Andrzeja Derkowskiego, dotyczył stworzenia systemu premiowego w dziale controllingu w dużej grupie kapitałowej. Zespół pracujący nad tym zagadnieniem był największy, co nie powinno dziwić – problem bowiem dotyczy niemal nas wszystkich. Udało się także wypracować spójną koncepcję z uwzględnieniem problemów omawianych poprzedniego dnia.
Trzeci przypadek zaprezentowała Magdalena Groszewska, a dotyczył on stworzenia systemu motywacyjnego i warunków pracy wspierających motywację w dziale finansowym średniej firmy produkcyjnej. W tym przypadku również udało się wypracować zestaw przesłanek i wskazówek dla szefa działu, co mógłby zrobić, aby poprawić motywację zespołu.

Ostatnią sesją spotkania była dyskusja i wybór tematów na kolejne spotkania. Zdecydowano, iż na wiosnę – w dniach 7-8 kwietnia 2011 tematem przewodnim spotkania będzie „Zarządzanie rentownością klienta i produktu z wykorzystaniem metodologii ABC”. Ustalono także temat jesiennego spotkania, który brzmi „BCS – praktyki, metodologie, wdrożenia”, a wstępny termin na 15-16 września. W merytorycznym przygotowaniu spotkań Zarząd Koła wspierać będą Magdalena Berger i Artur Mielcarski.