23. BISNODE Pametna analitika, 30.9.2015.

• Fabrički controlling

• Controlling u najvećoj marketing agenciji

• Portfolio Intelligenc

23. ICV sastanak je bio organizovan 30.9.2015. u Hotelu Holiday Inn u saradnji sa kompanijom Bisnode. Tema sastanka je bila “BISNODE PAMETNA ANALITIKA” a sastanku je prisustvovalo preko 100 controllera i CFO-a. Kompanija Bisnode je ovom prilikom predstavila alate koji mogu biti od koristi controllerima i CFO prilikom analiza. Posebna pažnja bila je usmerena na Portfolio Intelligence.

Govornici na sastanku su bili:

Sve izveštaje sa sastanaka možete pogledati ovde.