2. Računovodstvene politike, infor PM i Controlling vizuelizacija, 23.12.2011.

• Šta je controlling?

• Šta je ICV?

• Controlling i računovodstvene politike

2. ICV sastanak je održan u hotelu ZIRA, 23. decembra 2011. godine.

Teme su bile:

  • MRS
  • Programi za budžetiranje
  • Šta je ICV?
  • IT & controlling

Kompletan materijal sa sastanka: