2004: Balanced Scorecard


Pierwsze spotkanie koła odbyło się w dniach 21-22 października.Tematem była koncepcja Balanced Scorecard w nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach. Już pierwsze spotkanie pokazało, jak duża jest potrzeba wymiany doświadczeń pomiędzy controllerami różnych firm i różnych branż.