Automatyzacja i robotyzacja (RPA) procesów finansowych i controllingowych, czyli spotkanie Grupy Roboczej Pomorze

28 i 29 marca 2019 w Starogardzie Gdańskim upłynął pod znakiem automatyzacji i robotyzacji procesów finansowych oraz controllingowych. Podczas dwóch intensywnych dni członkowie naszej Grupy Roboczej ICV Pomorze starali się odpowiedzieć na pytanie: RPA jest szansą, czy zagrożeniem dla organizacji?

Impulsem do zorganizowania spotkania o tej tematyce jest nieustanny rozwój, który można zaobserwować na wielu płaszczyznach. Era digitalizacji stawia przed controllerami, finansistami, menedżerami nowe wymagania, a także potrzebę ciągłego wzrostu efektywności wykonywanej pracy. Automatyzacja procesów biznesowych przy pomocy specjalistycznego oprogramowania staje się coraz popularniejszym narzędziem do tego, by optymalizować wykonywanie różnorodnych zadań pionów finansowych czy kadry kierowniczej.

 

Prelekcje i późniejsze dyskusje dot. wdrożeń RPA w firmach Polpharma (Wojciech Rosa oraz Kamil Czerwiński) oraz Impel Solutions (Monika Kosicka) przyniosły wiele pozytywnych wniosków. Członkowie Grupy Roboczej ICV Pomorze zgodnie przyznali, iż wdrożenie systemu zapewnia wzrost efektywności procesów biznesowych back-office’owych pozwalające na ograniczenie kosztów. Dodatkowo controllerzy zyskują możliwość skrócenia czasu raportowania dzięki automatyzacji czasochłonnych prac z tym związanych np. łączenia raportów z różnych źródeł. Ponadto RPA przyczynia się do szybszego podejmowania decyzji oraz zacieśnienia współpracy na linii menedżer-controller, a także przesuwa uwagę
i energię controllerów na obszary strategiczne i innowacyjne.

Przeprowadzone  warsztaty w zakresie przygotowania organizacji do wdrożenia RPA (Krzysztof Pimpicki, Positive Productivity) oraz okazja samodzielnego zbudowania robota przez każdego
z uczestników w oparciu o rozwiązanie UiPath (Marcin Motel i Aleksander Kania, UiPath; Monika Kosicka i Kamil Borys, Robotics Smart Solutions Sp. z o.o.) dały możliwość wszystkim uczestnikom zapoznać się z ideą praktycznego podejścia do RPA. Co ważne, ukazały one również, że robotyzacja nie oznacza zwolnień oraz odsunięcia pracowników od przydzielonych obowiązków.

Jako Grupa Robocza ICV Pomorze chcemy, by organizacje działające w naszym regionie śmielej podchodziły do wykorzystania RPA w swoich działaniach. Zachęcamy wszystkie osoby mające pytania dotyczące tego obszaru do kontaktu z naszymi ekspertami, a także uczestnictwa w kolejnych inspirujących spotkaniach.

WYWIAD Z LIDEREM Grupy Roboczej ICV Pomorzesprawdź