Controlling - Kreujemy Przyszłość. Spotkanie 7 września 2018 r.

Nowy rozdział w działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) w Polsce.

Spotkanie w Lublinie było dla nas wyjątkowe! Przyjazna, ciepła atmosfera, otwartość oraz pozytywna energia jeszcze bardziej zmobilizowały nas do dalszych działań.

W panelu dyskusyjnym wzięli udział wieloletni Członkowie ICV - Karol Bisek, Renata Wiśniewska, Paweł Rafalski oraz Lider Grupy - Katarzyna Żuławska. Dyskusja była bardzo żywa i interesująca. Poruszano takie tematy jak: możliwości rozwoju w Stowarzyszeniu, rola i przyszłość controllingu w organizacji, kluczowe kompetencje controllera. Panel był tak ciekawy, że jego czas znacznie się wydłużył - z czego bardzo się cieszymy. 

Wszyscy bardzo aktywnie uczestniczyli w networkingu - co dowodzi, że potrzeba integracji w regionie jest bardzo duża. 

Zachęcamy do zaangażowania się w prace Grupy Roboczej ICV Lublin - na pewno przyczyni się ona zarówno do rozwoju kompetencji i umiejętności, jak również do nawiązania nowych, ciekawych relacji.