2010: NeuroManagement – rozwój kompetencji controllera

Unikatowy program „NeuroManagement – rozwój kompetencji controllera" zawitał także do KPC Lublin (2-3 grudnia) na dziesiąte spotkanie zorganizowane w hotelu Focus w największym polskim mieście po wschodniej stronie Wisły.

Warsztaty tradycyjnie poprowadziła ich współautorka dr Adrianna Lewandowska, która z uśmiechem i ogromnym entuzjazmem wprowadziła uczestników spotkania w sferę pojęć, zagadnień i zjawisk z zakresu neurologii i neurolingwistyki.

W swoich wykładach przekazała:

- jak budować skuteczne wizje i jak kreować inspirujące cele, aby wszystkim chciało się chcieć realizować ambitne cele,
- jak wejść do świata współpracowników, jak lepiej ich zrozumieć i spowodować by i oni zrozumieli nas, jak umiejętnie komunikować się w każdej sytuacji,

- jak umiejętnie zaangażować pozostałych pracowników w realizację zadań,
- jak być perfekcyjnym w swoich wystąpieniach – wzmacnianie wizerunku controllera, umiejętność prezentowania siebie, swoich idei.

Zakończeniem warsztatów była jak zwykle pełna dobrej zabawy Gra NeuroManagement.

Zdaniem członków Koła warsztatowy charakter NeuroManagementu spowodował przyjemniejsze przyswajanie nowej wiedzy i dał możliwość wykorzystania jej od razu w praktyce. Po zakończeniu wykładów i gry uczestnicy mieli okazję wyrazić swoją opinię wypełniając ankiety podsumowujące spotkanie. Wniosek, jaki został wyciągnięty z inforamcji zwrtonej można wyrazić w stwierdzeniu: Połączenie ciekawej tematyki z przekazem na najwyższym poziomie. Reasumując jubileuszowe spotkanie podkreślano, że energia jaką przekazała Adrianna stała się motorem do działań uczestników w swoich firmach.

Z powodu rezygnacji dotychczasowych władz KPC Lublin, spotkanie było okazją do wybrania nowego Zarządu, w skład którego weszli: Luiza Zaporowska, Danuta Koniak, Mirosław Wojtaszko oraz Paweł Rafalski. Za pracę na rzecz KPC podziękowano Iwonie Pankowskiej – dotychczasowemu liderowi. Nowemu Zarządowi życzymy inspiracji i motywacji do rozwoju Koła i jego członków.

Tradycyjnie ostatnim punktem spotkania był wybór tematu oraz terminu kolejnego spotkania. Kolejne XI spotkanie Koła Praktyków Controllingu Lublin odbędzie się 7 – 8 kwietnia 2011. Tematem wiodącym będzie „Budżet projektów”.