2007: Mistrzostwo osobiste, a strategia firmy. Nowa odsłona Balanced Scorecard

W dniach 18-19 kwietnia w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyło się IV Spotkanie Koła Praktyków Controllingu Lublin. Było to pierwsze spotkanie Koła zorganizowane poza Lublinem. Urokliwe położenie Kazimierza jak i klimat samego miasta przyczyniły się do przemiłej i sympatycznej atmosfery spotkania. Wieczorne spotkanie przy piwku poprawiło integrację grupy i pozwoliło lepiej się poznać. Niezwykłych wrażeń wszystkim uczestnikom dostarczył wspólny wieczorny spacer po Kazimierzu i okolicznych wzgórzach.

Merytoryczna strona spotkania zdaniem wszystkich uczestników stała na bardzo wysokim poziomie. Tematem wiodącym spotkania było :"Mistrzostwo osobiste, a strategia firmy. Nowa odsłona Balanced Scorecard". Temat przygotowany został przez dr Adriannę Lewandowską (BSC Consulting) oraz Marcina Wójcika (Connet Consulting).

Balanced Scorecard jest utożsamiana niestety coraz częściej z efektywnym, kompleksowym, zintegrowanym ze strategią systemem miar. A gdyby przyjrzeć się ewolucji tej koncepcji, jednoznacznie można zauważyć, że zrównoważony system miar, to był pierwszy krok w kierunku koncepcji w jej obecnym wymiarze, koncepcji kreującej organizacje zorientowaną na realizację strategii. Niewielka część firm, które rzeczywiście potrafią wykorzystać potencjał tej idei w centralnym punkcie stawia nie mierniki, a ... ludzi!

To pracownicy, ich aspiracje, ich marzenia oraz ich pasje przekształcają przeciętne firmy w organizacje sukcesu. Skuteczne zarządzanie strategiczne coraz wyraźniej zaznacza jedną prawidłowość: aby myśleć o strategii firmy, nie można nie zauważyć strategii pracowników! Coraz częściej menadżerowie z najwyższej półki na świecie stosują tzw. modelowanie pracy (job sculpting), czyli opanowują sztukę dopasowania ludzi do realizacji takich zadań, które są odzwierciedleniem ich zamiłowań czy pasji.

Z uwagi na to, że wielu pracowników ma mgliste pojęcie o swoich własnych atutach czy zamiłowaniach, niezwykle w tym kontekście jest w pierwszej kolejności ustalenie, ukrytych i często nawet nie wyartykułowanych wewnętrznych pragnień, które są (świadomie lub nie) podstawową inspiracją do działań.

Naukowcy coraz wyraźniej akcentują tą zależność, a praktycy coraz chętniej łączą rozwój pracowników ze strategiami firm! To właśnie mistrzostwo osobiste, konkretna wizja własnego rozwoju staje się elementem kluczowym w nowoczesnych przedsiębiorstwach zorientowanych na strategię. To nowa odsłona Balanced Scorecard, która przenosi punkt ciężkości z wyników finansowych które owocują jako nagroda za podejmowane działania strategiczne, na kapitał intelektualny pracowników, realizację ich pasji, marzeń i twórczych ambicji, jako źródła gwarantującego ponadprzeciętne zyski
w przyszłości. W czasie spotkania przeprowadzono wiele ciekawych warsztatów i ćwiczeń poprawiających kreatywność i zaangażowanie.

W trakcie spotkania wręczono certyfikaty członkowskie dla nowych członków Internationaler Controller Verein. Wśród nowych członków znaleźli się: Agata Mrożek-Duda, Dorota Kopiec, Anna Wróbel, Jerzy Wróbel, Mirosław Wojtaszko, Jerzy Tkaczuk. Uroczystego wręczenia certyfikatów dokonali: gość specjalny dr Herwig Friadag (Berlin) oraz Delegat Krajowy na Polskę, Członek Zarządu ICV dr Adrianna Lewandowska.

Na zakończenie spotkania dokonano zmian w Zarządzie Koła Praktyków Controllingu Lublin. Na lidera Koła powołano Mirosława Wojtaszko, członkami zarządu zostali: Dorota Kopiec, Ada Robak, Ania Wróbel, Jerzy Tkaczuk oraz dotychczasowy lider Koła Marcin Wójcik. Raz jeszcze gratulacja dla nowego lidera i wszystkich członków zarządu.

Tematem kolejnego spotkania będzie: „Wykorzystanie Excela w pracy controllera". Termin spotkania wyznaczono na 25-26 października 2007.