2006: Badanie efektywności działań marketingowych

W dniach 26-27 października 2006 roku w Lublinie odbyło się II spotkanie KPC Lublin. Głównym tematem spotkania było: „Badanie efektywności działań marketingowych".

W spotkaniu udział wieli przedstawiciele wiodących firm regionu lubelskiego. Wśród uczestników byli specjaliści ds. controllingu oraz pracownicy działów marketingu.

Pierwszego dnie uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ideą Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów oraz jego strategią w Polsce. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się że działa już polskie przedstawicielstwo Internationaler Controller Verein. W tym celu powstała specjalnie powołana do tego firma Business Discovery kierowana przez Koordynatora inicjatywy na Polskę - dr Adriannę Lewandowską. Dzięki temu składki, jakie płacą polscy członkowie ICV, zostają w naszym kraju i wspierają nasze działania. Prezentację przedstawił lider koła Marcin Wójcik z firmy Connet Consulting.

Następnie Bartłomiej Twarowski (doktorant lubelskiego UMCS) przedstawił podstawy teoretyczne controllingu marketingowego. W swej prezentacji Bartek mówił między innymi o:

· efektywności działań marketingowych,

· diagnozie menadżerskiej,

· audycie marketingowym,

· systemie informacji marketingowej,

· systemie wczesnego rozpoznania,

· roli z zadaniach controllera marketingowego,

· oraz budżecie marketingowym.

Pierwszy dzień zakończyła niezwykle ciekawa prezentacja Ani Wróbel z firmy mikroSTAT na temat badania efektywności działań marketingowych w sieci Internet. Ania zaprezentowała wiele metod i narządzi analitycznych jak i informatycznych dzięki którym możliwe jest dokładne badanie jak skuteczne i efektywne w wymiarze marketingowym dla przedsiębiorstwa są działania podjęte za pośrednictwem Internetu. Ania zaprezentowała także podstawowe sposoby działań marketingowych w Internecie oraz ciekawe wyniki badań na temat interpretacji przekazu oraz skutecznych metod oddziaływania na użytkownika Internetu. Zagadnienia zaprezentowane przez Anię z całą pewnością mogą stanowić zestaw silnych narzędzi wspierających controlling internetowych działań marketingowych.

Drugiego dnia miały miejsce trzy prezentacje. Dorota Kopiec specjalistka ds. controllingu w ROTO FRANK OKNA DACHOWE sp. z o.o. omówiła bardzo szczegółowo następujące zagadnienia: analizę podstawowych wielkości kontrolnych w dziale marketingu; analizę dynamiki sprzedaży; analizę luki rynkowej; ilościową analizę sprzedaży w układzie asortymentowym; analizę ABC na potrzeby działu marketingu
w odniesieniu do przekrojów: produktu, rynku i klienta.

Mirosław Wojtaszko szef działu controllingu w ROTO FRANK OKNA DACHOWE sp. z o.o. zaprezentował w drobnych szczegółach: analizę progu rentowności oraz wiele metod jego wyliczania w układzie wielo-asortymentowym, finansowym i ilościowym; analizę marż pokrycia w układzie tradycyjnym oraz wielostopniowym i wielo-blowowym; rachunek kosztów działań w dziale marketingu.

Trzecia z prezentacji wygłoszona przez Danutę Koniak z firmy HERBAPOL S.A. dotyczyła oceny opłacalności inwestycji marketingowych. Danusia zaprezentowała między innymi takie metody jak:

· zdyskontowany okres zwrotu,

· wartość bieżąca netto (NPV),

· wewnętrzna stopa zwrotu (IRR).

Następnie uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztacie obejmującym zagadnienia controllingu marketingowego. Uczestnicy otrzymali gotowe arkusze kalkulacyjne z danymi. Na ich podstawie musieli wykonać analizy controllingowe.