2006: Activity Based Costing

W dniach 12-13 kwietnia 2006 w Lublinie w Hotelu „Campanile" odbyło się III spotkanie Koła Praktyków Controllingu Lublin. Tematem wiodącym spotkania było „Activity Based Costing".

Wzrost udziału, a co za tym idzie znaczenia kosztów pośrednich w działalności przedsiębiorstw różnych branż wymusił stworzenie narzędzia pozwalającego na precyzyjne ich rozliczanie na poszczególne produkty stanowiące wynik działalności tychże przedsiębiorstw. Koncepcja „Activity Based Costing" stworzona przez profesorów Uniwersytetu Harvarda R. Kaplana i R. Coopera oparta jest na wycenie poszczególnych działań i przenoszenie ich wartości na poszczególne produkty. Rachunek Kosztów Działań to koncepcja oparta na procesach. Zrywa z niedomaganiami poprzednich koncepcji rachunków kosztów i pozwala na dokładny pomiar wielkości nakładów poniesionych na wytworzenie danego produktu. Narzędzie to pozwala podejmować trafne i oparte na rzeczywistości decyzje a nie lawirować w gąszczu założeń i kluczy podziałowych, które dzielą koszty w sposób mało precyzyjny i przypadkowy wprowadzając jedynie fałszywe dane a co za tym idzie błędne decyzje.

Rachunek Kosztów Działań to koncepcja trudna i kosztowna w implementacji. Wieloletnie doświadczenie i popularność tej koncepcji pozwoliły na wypracowanie wielu jej odmian i oryginalnych rozwiązań. Obecnie na świecie dużym zainteresowaniem cieszy się Time Driver - ABC. Jest to koncepcja znacznie prostsza w implementacji a przede wszystkim nie wymaga dużych nakładów finansowych, co pozwala zastosować ją tam, gdzie do tej pory nie było to możliwe.

W światowej praktyce gospodarczej znane są także rozwiązania jak chociażby ABB - Activity Based Budgeting czyli budżetowanie w oparciu i Rachunek Kosztów Działań. Zyskuje on na całym świecie niezwykłą popularność dzięki możliwości precyzyjnego zaplanowania kosztu wytworzenia wyrobu.

Najistotniejszym elementem koncepcji ABC jest jednak Activity Based Management. Rachunek Kosztów Działań dostarcza nam jedynie danych na podstawie których podejmowane są dopiero decyzje. ABM pozwala poprzez ujęcie procesowe przeanalizować skutki potencjalnych decyzji i podjąć najbardziej trafną z punktu wiedzenia interesów przedsiębiorstwa. Największą siłą ABM jest wypracowanie decyzji i działań poprawiających wyniki przedsiębiorstwa.