2017: Modern Budgeting w maju

Główne konkluzje z wymiany doświadczeń na temat koncepcji ICV Modern Budgeting podczas spotkania ICV Kraków/Katowice, maj 2017:

1.      Budżet jest wskazany tylko wówczas, jeśli pomaga w zarządzaniu. Biznes nie powinien przygotowywać budżetu dla controllingu, tylko dla siebie, po to, aby podejmować decyzje, które pomagają osiągnąć wyznaczone cele.

2.      Podstawą dobrego budżetu jest dobrze przypisana odpowiedzialność i decyzyjność w procesie planowania, zgodnie z pełnionymi funkcjami biznesowymi.

3.      Budżet powinien być opracowany w możliwie prosty sposób, dając swobodę podejmowania decyzji. Poszczególne elementy budżetu tworzą ramy dla podejmowania decyzji, ale nie usztywniają, nie paraliżują.

4.      Powiązanie budżetu z systemem motywacyjnym, premiowym (np. nagradzanie za oszczędności) nie jest rekomendowane przez ICV. Odchylenia od planu powinny być zarządzane, dyskutowane, przesuwane wspólnie w wyniku dyskusji biznesowych. Równolegle analizowane są cele, mierzone przez KPI. To ich realizacja powinna być odpowiednio doceniana.

Koncepcja Modern Budgeting wydaje się tak oczywista, że jeśli controllerzy i managerowie nie wgłębiają się w jej przekaz, mogą powielać błędy wielu organizacji, w których budżet staje się bolączką samą w sobie.

W całej grupie praktyków ICV Kraków/Katowice najwięcej kontrowersji wzbudziło stanowisko ICV w sprawie wykorzystania budżetu w motywowaniu pracowników.