2016: Beyond Budgeting

W dniach 13 – 14 października odbyło się spotkanie regionu Kraków / Katowice. Tematem spotkania był Beyond Budgeting

W dniach 13 – 14 października odbyło się spotkanie regionu Kraków / Katowice. Tematem spotkania był Beyond Budgeting, który ogólnie został nam już przedstawiony na spotkaniu wiosennym. Podejście do budżetowanie skrajnie różne od tego, który znamy na co dzień i który stosujemy. Tak bardzo nas zaintrygowało, że chłonni wiedzy poprosiliśmy o rozwinięcie tematu jesienią. Spotkanie rozpoczęliśmy już przygotowani, przynajmniej mentalnie do tematu, dzięki temu, że mieliśmy czas na oswojenie się
z nim i jego przemyślenie.

Beyond Budgeting to nie tylko odstąpienie od budżetowania. To sposób zarządzania oparty na współpracy i pełnym zaufaniu Zarządu do pracowników. To dywersyfikacja decyzyjności na zespół ludzi zaangażowanych w dążenie do osiągnięcia celów firmy. W tym modelu zarządzania budżet  jest zbędny ponieważ z realizacji planów nikogo się nie rozlicza. To nie budżet wyznacza strategię lecz ciągle zmieniające się czynniki zewnętrze rynku, na który skostniały model zarządzania dyktowany przez budżet nie jest w stanie odpowiednio szybko zareagować. Część firm co roku ponosi przykre tego konsekwencje znikając po kilku czy kilkunastu latach z rynku, na którym przyszło im funkcjonować.

Po omówieniu organizacji działającej według zasad Beyond Budgeting oraz warsztatach, na których ćwiczyliśmy jak powinien wyglądać Controlling w realnej organizacji firmy produkcyjnej zadaliśmy sobie pytanie czy wprowadzenie tego modelu zarządzania jest możliwe w polskich przedsiębiorstwach? I ku naszemu zdumieniu zaczęliśmy wyciągać wnioski i zadawać sobie pytania  z obszarów, które nie są związane z Controllingiem:

  • Czy w każdej firmie taki model zarządzania można wprowadzić…. Czy w czasie gdy firma ma kłopoty i nie ma miejsca na żadne ryzyko, budżet choćby mało elastyczny nie stanowi niejako planu restrukturyzacyjnego firmy i wtedy rygorystycznie przestrzegany i rozliczany daje szansę wyjścia z kryzysu….
  • Czy Zarząd/ Prezes zarządzający autorytarnie będzie potrafił współdecydować z podległymi mu pracownikami posiadającymi wiedzę szczegółową w swoich obszarach i w kwestii decyzyjności zaakceptuje demokrację…
  • Nasza historia nas ukształtowała. Nie sięgając daleko wstecz ostatnie lata komunizmu nauczyły nas nieutożsamiania się z firmą oraz nielojalności wobec władzy choćby tej nawet nie w skali makro czyli szefem firmy… Czy jesteśmy już gotowi na taki model pracy w firmie, w którym każdy pracownik będzie czuł pełną odpowiedzialność za jej działalność…. Czy jesteśmy już gotowi zaufać sobie nawzajem mając świadomość wspólnego celu….

Ten model to nie utopia. Firmy w ten sposób zarządzane bardzo dobrze funkcjonują, przynoszą duże zyski zapewniając pracę tysiącom ludzi na całym świecie. Możemy go również stosować w Polsce. Bez względu na to jak nas historia ukształtowała to jesteśmy przecież bardzo zróżnicowanym narodem. I do tak funkcjonującej firmy znajdą się również pracownicy „uszyci na miarę”.  Życzę tego i sobie i innym aby takich pracowników było coraz więcej. I chyba jest bo na rynek pracy wchodzą kolejne pokolenia. Więc powodzenia dla Beyond Budgeting i niech się rozwija.

 

Elżbieta Gąsiorek

Kierownik Działu Controllingu, Classen-Pol S.A

 

Kolejne spotkania Regionów ICV w Polsce:

 

ICV Kraków/Katowice – 18-19 maja - Modern Budgeting

ICV Warszawa – 8-9 czerwca - Analityczna kreatywność Controllera – warsztaty z wykorzystaniem MS Excel