2006: Balanced Scorecard - metoda zarządzania strategicznego

W dniach 9-10 listopada wrocławskie KPC podejmowało temat  "Balanced Scorecard - metoda zarządzania strategicznego".

Niezmiernie miło nam jest poinformować Państwa, że w dniach 09-10 listopada 2006 w Pałacu Krobielowice odbyło się pierwsze spotkanie Wrocławskiego Koła Praktyków Controllingu. W spotkaniu udział wzięło 17 osób, przedstawiciele m.in. takich firm jak: Hewlett-Packard, Kaufland, Vibracoustic, Volkswagen MP, Volvo Polska, Reichmann, EnergiaPro i inne. Spotkanie prowadziła Honorata Ulatowska, Lider Wrocławskiego KPC.

Po przywitaniu gości i zapoznaniu z agendą oraz celem spotkania uczestnicy w formie ćwiczenia przedstawili się nawzajem, uwzględniając m.in. swoje oczekiwania co do spotkania i/lub Koła Praktyków Controllingu. A oczekiwania były ukierunkowane przede wszystkim na wymianę wiedzy oraz doświadczeń wśród praktyków w dziedzinie controllingu, poznanie nowych narzędzi controllingowych stosowanych w innych przedsiębiorstwach/branżach, znalezienie rozwiązania dla nurtujących nas problemów/zagadnień w naszej codziennej pracy a także stworzenie swego rodzaju „siatki praktyków" w całym regionie.

Kiedy już wszyscy troszkę bliżej się poznaliśmy, mieliśmy okazję wysłuchać wystąpienia naszego gościa specjalnego, dr Herwiga Friedaga z Berlina, na temat genezy powstania oraz strategii rozwoju ICV na Europę Wschodnią oraz Zachodnią.

Dr Adrianna Lewandowska wraz z Honoratą Ulatowską przedstawiły nam w zarysie dynamiczną ewolucję naszych Polskich Kół Praktyków Controllingu. Mówiliśmy m.in. o tym, jakie są założenia Kół Controllingowych, jakie korzyści płyną z uczestnictwa w naszych spotkaniach oraz jakie warunki należy spełnić, aby zostać członkiem ICV. (Myślę, że już w następnym roku wszyscy złożymy deklarację bycia pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia).

Pierwszego dnia zostaliśmy również wprowadzeni w nasz wiodący temat spotkania – Balanced Scorecard jako nowoczesna metoda zarządzania. Dr Herwig Friedag oraz Dr Adrianna Lewandowska pokazali nam, że BSC to nie tylko karta miar i wskaźników, ale przede wszystkim narzędzie, które pomaga nam kreować zmiany w przedsiębiorstwie oraz tymi zmianami zarządzać. Zrównoważona Karta Wyników wspiera wewnętrzną komunikację w firmie, angażuje pracowników wielu szczebli do określenia wspólnych celów, dając im tym samym poczucie przynależności i współodpowiedzialności za ich realizację. Taki proces wymaga jednak otwartości na zmiany oraz gotowości do podjęcia nowych wyzwań. Na koniec nasi prelegenci zapoznali nas z poszczególnymi etapami wdrożenia BSC.

Dzień pierwszy zakończyliśmy wspólną kolacją. Dyskusje trwały jeszcze długo...

W piątek, tj. 10 listopada zajęliśmy się BSC na dobre! Dr Adrianna Lewandowska przedstawiła nam koncepcję oraz zarys historyczny Karty.

Nasz biznesowy model wdrożeniowy BSC stworzyliśmy na przykładzie firmy jednego z uczestników spotkania – Witolda Kiliańskiego, prezesa C-Systems. Nasz kolega z firmy Volvo Polska, Sławomir Tarkowski, przedstawił nam firmę C-Systems, jej profil działalności, z uwzględnieniem m.in. takich aspektów, jak: kto jest kluczowym klientem, co kluczową kompetencją firmy, w jaki sposób odróżnia się od konkurencji (szczególne brawa dla Sławka za profesjonalne wprowadzenie do tematu!!!). Określiliśmy ramy strategiczne dla naszej firmy modelowej: chcemy tworzyć nowe rozwiązania controllingowe dla przedsiębiorstw z nowoczesnym modelem zarządzania.

Następnie, pracując w grupach, szukaliśmy konkretnych rozwiązań w określonych obszarach naszego modelu. Te z kolei łączyliśmy w poszczególne projekty strategiczne.

Temat Balanced Scorecard podsumowała Adrianna Lewandowska, podkreślając jak ważna jest strategia w rozwoju firmy. Aby jednak zrealizować nasze cele strategiczne musimy zacząć działać już dzisiaj!

Serdecznie dziękujemy naszym prelegentom za tak profesjonalne i ciekawe prowadzenie warsztatów!

A po warsztatach wspólnie zajęliśmy się ustaleniem ram organizacyjnych dla naszego Wrocławskiego Koła oraz dokonaliśmy wyboru składu naszego zarządu.

Przed zakończeniem spotkania w rundzie podsumowującej uczestnicy ocenili spotkanie oraz inicjatywę Kół Praktyków Controllingu jako bardzo interesujące, dające możliwość ciekawej dyskusji. Wszyscy wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach (12-13.04.2007, 20-21.09.2007). Wszystkich zainteresowanych bardzo gorąco zapraszamy! Chętnych prosimy o kontakt z Liderem Koła – Honoratą Ulatowską (honorata.ulatowska@hp.com lub honorata.ulatowska@icv.p)