2016: Kolejna edycja studiów SGH i ICV

Zajęciami w dniach 12-13 marca 2016 rozpoczęła się kolejna edycja studiów: Akademia Controllingu Finansowego w Grupach Kapitałowych, które powstały we współpracy pomiędzy Szkołą Główną Handlową a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Controllerów.

Program studiów jest zgodny z filozofią ICV oraz 10 zasadami controllingu:

  1. Zapewnianie długotrwałego wzrostu wartości przedsiębiorstwa
  2. Patrzenie ponad koszty
  3. Nie poprzestawanie na symptomach
  4. Stosowanie innowacji i budowanie przewagi konkurencyjnej
  5. Działanie przede wszystkim
  6. Przejmowanie odpowiedzialności
  7. Bycie Business Partnerem, a nie ... liczykrupą
  8. Widzenie ludzi ponad liczbami
  9. Reprezentowanie wartości przedsiębiorstwa
  10. Szukanie wciąż lepszych rozwiązań

Szkoła Główna Handlowa w 2014 roku została setnym członkiem korporacyjnym Stowarzyszenia.