27-28 września 2018 r. Robotic Process Automation (RPA) - nowe wyzwania dla controllera.

XVII spotkanie Grupy Roboczej ICV Toruń-Bydgoszcz "Robotic Process Automation (RPA) - nowe wyzwania dla controllera" (27-28 września 2018 r.) zakończyło się ogromnym sukcesem✨! Serdecznie dziękujemy zaangażowanym prelegentom, za to że podzielili się z nami swoimi doświadczeniami i wiedzą. Piotr Kaczmarek (PIRXON) wprowadził nas w temat RPA. Bartosz Sobolewski (PIRXON) opowiedział nam o swoich doświadczeniach z wdrożeń RPA w różnych przedsiębiorstwach, przedstawił przydatne do tego narzędzia. Krzysztof Pimpicki oraz Anna Lech (Positive Productivity) rozmawiali z nami o tym, jak przygotować organizację do robotyzacji. Sebastian Schyck (Lumileds) przedstawił case study z wdrożenia RPA w jego przedsiębiorstwie. Drugiego dnia spotkania tworzyliśmy własne roboty ⚙! Przez warsztaty poprowadził nas Rafał Podsiadło (PIRXON). Dziękujemy Liderowi Grupy - Andrzejowi Derkowskiemu oraz Dyrektorowi Zarządzającemu ICV POLSKA - dr Tomaszowi M. Zielińskiemu za zaangażowanie. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania z Wami! To było bardzo inspirujące wydarzenie!

 

„Uważam, że nasze 17-te regionalne spotkanie ICV było bardzo ważne dla członków naszego stowarzyszenia ponieważ stworzyło nam szczególną okazję poznania koncepcji RPA (Robotic Process Automation), która może poprawić efektywność kosztową procesów w naszych organizacjach. Poprawa efektywności kosztowej jest w mojej ocenie wielkim wyzwaniem naszych czasów, a rola controllerów w podejmowaniu tego wyzwania jest bardzo istotna. W wielu przypadkach proste rezerwy na poprawę efektywności już zostały wykorzystane i w tej chwili potrzebujemy zmiany myślenia o poprawie efektywności. Koncepcja RPA stwarza możliwości wejścia na inny poziom efektywności. 

 

Szczególność tego spotkania polegała na tym, że:

- zapoznaliśmy się z głównymi założeniami dla wdrażania koncepcji RPA (Robotic Process Automation),
- zostały nam przedstawiane przypadki w których została zastosowana z powodzeniem koncepcja RPA,

- dyskutowaliśmy w praktykami tej koncepcji o tym kiedy wdrażać  w organizacji RPA a kiedy nie, jak przygotować się do takiego wdrożenia, jakie są szanse i zagrożenia przy wdrażaniu tej koncepcji,

- omówiliśmy business case z wdrożenia robotyzacji w centrum usług wspólnych firmy Lumileds ze szczegółami i "smaczkami praktycznymi" z Dyrektorem Zarządzającym tego centrum,

- w końcu mieliśmy okazję popracować z narzędziami przy pomocy których buduje się takie roboty i zbudować swoje pierwsze proste roboty,

 

Temat robotyzacji jest bardzo ważny nie tylko dla controllerów ponieważ:

- coraz więcej organizacji myśli lub już wdraża te koncepcje,

- robotyzacja gruntownie zmieni wiele procesów w firmach, znikną pewne profesje i pojawią się inne

- robotyzacja wpłynie na rolę i zadania controllera finansowego,

-  controllerzy jako ci ludzie w organizacjach, którzy mają być mocno zorientowani na przyszłość, nie mogą stać biernie tylko być jednymi z pierwszych w firmie, którzy zgłębią tą koncepcję i wspierającą technologię. Controllerzy powinni być inicjatorami zmian

 

Z uwagi na szczególne miejsce controllingu w organizacji tj. miejsce w którym zbiega się wiele procesów organizacji i przebiegają procesy zarządzania, controllerzy powinni wspierać lub inicjować zmiany wynikające z możliwości zastosowania robotyzacji w innych częściach organizacji.

Jestem przekonany, że te zmiany to nie jest kwestia odległej przyszłości ... To się dzieje już ... Mam nadzieję, że za rok o tej porze w procesach controllingowych w naszej firmie będziemy wspierali się już pierwszymi robotami." – Andrzej Derkowski – Lider Grupy Roboczej ICV Toruń-Bydgoszcz