2016: Corridor Planning

W dniach 27-28 października w Inea Park w spółce HFC Systems, członkowie i sympatycy Koła Praktyków Controllingu Poznań/Szczecin mieli okazję zapoznać się z założeniami oraz funkcjonowaniem nowej metody wykorzystywanej przy procesie planowania i budżetowania – Corridor Planning.

Gościem i prowadzącym spotkanie był Marco Wolfrum, Partner w FutureVallue Group  ze Stuttgartu– wiodącej firmie konsultingowej zajmującej się zarządzaniem ryzykiem.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części. Podczas pierwszej uczestnicy zapoznali się z podstawami metodyki oraz możliwościami wykorzystania Corridor Planning natomiast drugi dzień to praktyczne ćwiczenie umiejętności wykorzystywania tej metody – proste przykłady planowania oraz ograniczania ryzyka w wykorzystaniem Excela.

Nabyta wiedza i umiejętności mogą pozwolić na prognozowanie bardziej realne. Wykorzystując Corridor Planning już na etapie budowania planów określany jest stopień ich realności, dzięki temu przedsiębiorstwo ma czas na właściwe zarządzenie szansami i ryzykami oraz na podjęcie właściwych decyzji.