Pomorze

Misja Regionalnej Grupy Roboczej Pomorze, która rozpoczęła swoje działanie w 2019 roku brzmi: Wspieramy się dla dobra przedsiębiorstw w których pracujemy i dla nas samych. Liderem jest Bartłomiej Szymaniak - Dyrektor Działu Business Intelligence w firmie Build IT Up sp. z o.o.

Główne cele działalności to:

  • wspieranie integracji i samoorganizacji controllerów na Pomorzu,
  • wymiana doświadczeń nt. rozwiązywania problemów ogólnych ale także specyficznych dla regionu,
  • promocja controllingu i controllerów jako źródła kluczowej dla rozwoju przedsiębiorstw wiedzy biznesowej.

W trakcie spotkań członkowie grupy podejmują dyskusję na szereg zagadnień związanych nie tylko z controllingiem, ale także szeroko pojętym biznesem. Są to m.in.:

  • Nowoczesne narzędzia wspierające pracę controllerów np. RPA,
  • Controlling projektów pomocniczych w przedsiębiorstwach (np. IT, ISO),
  • Controlling w firmach outsourcingowych BPO/SSC/ITO,
  • Raportowanie i analityka – gdzie jest granica między IT a controllingiem,
  • Specyfika regionu pomorskiego a szanse dla rozwoju przedsiębiorstw,
  • Data science/Machine learning/Deep learning jako strategiczne źródła wiedzy dla controllingu.

W skład Zarządu Regionalnej Grupy Roboczej wchodzą:

Bartłomiej Szymaniak
Dyrektor Działu Business Intelligence w firmie Build IT Up sp. z o.o (skontaktuj się: LinkedIn, Email)

Katarzyna Szymczak-Dampc
Dyrektor Działu Finansów NDI S.A. (skontaktuj się: Linkedin, Email)

Beata Zawalich
Dyrektor Działu Controllingu MEC Koszalin (skontaktuj się: Linkedin, Email)

 

 

 

 

 

 

 

 

24-25 września 2020 r.

Read more

28 i 29 marca 2019 w Starogardzie Gdańskim upłynął pod znakiem automatyzacji i robotyzacji procesów finansowych oraz controllingowych. Podczas dwóch…

Read more