2013: Modern budgeting

W dniach 9 - 10 maja 2013 r. w Kłodzku odbyło się wiosenne spotkanie praktyków i sympatyków controllingu zrzeszonych w KPC Wrocław.

Tematem wiodącym warsztatów był „Modern Budgeting – nowoczesne budżetowanie jako sposób na rosnącą dynamikę zmian w gospodarce”. Spotkanie poprowadził dr Walter Schmidt z Berlina – członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów, praktyk z wieloletnim doświadczeniem z zakresu koncepcji BSC.

Pierwszy dzień rozpoczął się od wyjaśnienia definicji budżetu oraz zaprezentowania drogi jaką Controller podąża począwszy od określenia celów organizacji po przez planowanie, a skończywszy na budżetowaniu. Dr Walter Schmidt zwracał szczególną uwagę na aspekty takie jak: realność określonych celów i ich spójność z budżetem, sposób przejścia od celów do budżetu, prawidłowy okres planowania budżetowego.

Dr Walter Schmidt kontynuował prezentację omawiając podejście klasyczne przy budżetowaniu. Przy tej okazji wśród uczestników wywiązała się zainicjowana przez prowadzącego dyskusja na temat wyzwań czekających na Controllera podczas procesu budżetowania. Każdy z uczestników wskazał kilka najbardziej problematycznych zagadnień z którymi przyszło mu się zmierzyć w dotychczasowej pracy.

Na zakończenia dnia pierwszego prowadzący przeprowadził pracę warsztatową. Uczestnicy podzieleni na dwie grupy zastanawiali się nad istotnością budżetowania w przedsiębiorstwie. Pierwsza grupa wypracowała argumenty przemawiające za potrzebą tworzenia budżetu, natomiast druga mnożyła liczne argumenty przeciwko. Wnioski były jednoznaczne: budżetowanie jest potrzebne, jednak nie może opierać się na danych historycznych/statystycznych, bez odniesienia do strategii przedsiębiorstwa.

W dniu drugim dr Walter Schmidt przeszedł do tematu nowoczesnego budżetowania, który miał największe znaczenie dla uczestników spotkania. Prowadzący naprzemiennie omawiał zasady charakterystyczne dla nowoczesnego budżetowania oraz inicjował i monitorował pracę w grupach warsztatowych mającą na celu praktyczne zapoznanie uczestników z poszczególnymi zasadami.

6 zasad nowoczesnego budżetowania to:

          Simple – pierwsza zasada oznacza mniej szczegółów, proste procedury, silną dyscyplinę w procesie budżetowania oraz użycie odpowiednich instrumentów.

          Flexible – druga zasada charakteryzuje się zdolnością reagowania, ciągłym przewidywaniem oraz rozpatrzeniem różnych scenariuszy.

          Integrated – zasada ta dotyczy spójności strategicznych i operacyjnych poziomów planowania z budżetem, identyfikacji i obserwacji wskaźników wczesnego ostrzegania, zrównoważonych systemów motywacyjnych oraz wykorzystywania wspomagająco systemów IT podczas budżetowania.

          Represent organization – kolejna zasada jest związana z połączeniem przepływów pieniężnych poziomych i pionowych.

          Represent value creating – zasada zawiera w sobie przedstawienie modelu biznesowego, skupienie się na oczekiwaniach oraz określanie relatywnych celów.

          Clear intentions – szósta zasada wiąże się z zaangażowaniem pracowników w proces budżetowania oraz jasno przedstawionej informacji o zamierzeniach, które mają być osiągnięte.

Ostatnią sesją spotkania była dyskusja i wybór tematów na kolejne spotkanie. Zdecydowano, iż na jesień tematem przewodnim spotkania będzie „One page reporting only”, termin spotkania: 21 - 22 listopada 2013. Poprowadzi je kolejna znakomita osobistość ICV: dr Herwig Friedag.

Wszystkich chętnych już dziś serdecznie zapraszamy!