2009: Activity Based Costing/Management

W dniach 19-20 listopada 2009 roku odbyło się VII spotkanie Wrocławskiego Koła Praktyków Controllingu. Frekwencja jak zwykle dopisała, z czego ogromnie się cieszymy. Jest to dowodem na to, iż nasza inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród społeczności Controllerów!

Jak zwykle dotrzymaliśmy formuły spotkań czwartkowo - piątkowych. Pierwszy dzień przeznaczyliśmy na swobodną wymianę myśli. Każdy z uczestników miał okazję przedstawić siebie, firmę którą reprezentował oraz opowiedzieć o strukturze controllingu w jego firmie, zakresie swoich obowiązków i funkcji controllingu w firmie. Wieczorem daliśmy się ponieść pieśni biesiadnej przy gitarowym akompaniamencie naszych umuzykalnionych kolegów Witka oraz Wojtka.

Drugi dzień spotkania dedykowaliśmy w całości tematowi przewodniemu, czyli zgłębialiśmy tajniki Activity Based Costing/Management. Temat przygotował i poprowadził dla nas Pan Tomasz Zieliński, Prezes ABC Akademia Sp. z o.o.

Podczas szkolenia Pan Tomasz przedstawił nam istotę procesowego oraz zasobowego rachunku kosztów. Wszyscy wiemy, jak ważny w obecnych warunkach rynkowych jest szybki dostęp do dokładnych i dostarczanych we właściwym czasie danych dot. funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przy okazji omawiania procesowego rachunku kosztów analizowaliśmy różnicę pomiędzy tradycyjną i niestety, ciągle jeszcze dość powszechną metodą analizy kosztów, której głównym źródłem danych jest rachunek zysków i strat, a rachunkiem kosztów działań, którego celem jest analiza procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Stanowi on główne źródło informacji, rentowności klientów, produktów i ich grup, kanałów dystrybucji, segmentów rynkowych, etc. Analizując bowiem procesy i działania w przedsiębiorstwie, koncentrując się na podnoszeniu ich efektywności mamy okazję osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku.

W odniesieniu do przedstawionych nam 3 kluczowych elementów każdej organizacji (zasoby, działania oraz obiekty kosztowe) wspólnymi siłami próbowaliśmy definiować główne elementy, z którymi mamy do czynienia w naszej codziennej pracy. Jak się okazało, ćwiczenia wcale nie były takie proste. Pierwszym kluczem do sukcesu jest poprawne rozpoznanie i zdefiniowanie zasobów oraz działań, które z kolei składają się z na procesy w przedsiębiorstwie. Drugi punkt to przypisanie odpowiednich nośników kosztów, które stanowią podstawę do przyporządkowania kosztów działań, poszczególnym produktom bądź usługom.

Aby lepiej rozumieć istotę zasobowego rachunku kosztów w grupach rozwiązywaliśmy case na przykładzie firmy produkującej farby. Zadanie miało na celu opracowanie projektu zasobowego rachunku kosztów w obszarze Sprzedaży i Marketingu firmy.

Podczas szkolenia mieliśmy okazję zapoznać się również z przykładami wdrożeń ABC w wybranych firmach w Polsce. Przy tej okazji przedstawione nam zostały główne czynniki sukcesu bądź też niepowodzeń wdrożeniowych, takie jak np. zaangażowanie kadry kierowniczej oraz pracowników firmy, dostępność informacji, środowisko informatyczne.

W podsumowaniu spotkania dowiedzieliśmy się, że modele kosztowe w firmie należy budować tak, aby jak najlepiej odzwierciedlić kosztochłonność i rentowność procesów biznesowych.

 \"Zarządzać można tylko tym, co umiesz zmierzyć!"