2007: Ekonomiczna Wartość Dodana

W dniach 12-13 kwietnia 2007 w Hotelu Metro w Boguszynie (blisko Kłodzka) odbyło się drugie spotkanie Wrocławskiego Koła Praktyków Controllingu. Tym razem tematem przewodnim była  "Ekonomiczna Wartość Dodana".W spotkaniu udział wzięło 18 osób, przedstawicieli m.in. takich firm jak: Hewlett-Packard, Kaufland, Volkswagen MP, Volvo Polska, PCC Rokita, Deichmann i innych. Spotkanie prowadziła Honorata Ulatowska, Prezes Wrocławskiego KPC.

Po przywitaniu gości i zapoznaniu z agendą oraz celem spotkania uczestnicy przedstawili się, uwzględniając m.in. swoje oczekiwania dotyczące spotkania oraz członkostwa w Kole Praktyków Controllingu. A są one ukierunkowane przede wszystkim na wymianę wiedzy oraz doświadczeń wśród praktyków w dziedzinie controllingu, poznanie nowych narzędzi controllingowych stosowanych w innych przedsiębiorstwach/branżach, znalezienie rozwiązań dla nurtujących nas problemów/zagadnień w naszej codziennej pracy, a także stworzenie swego rodzaju „siatki praktyków" w całym regionie.

Po krótkich autoprezentacjach uczestników spotkania Honorata Ulatowska przedstawiła korzenie i historię powstania Wrocławskiego Koła Praktyków Controllingu, które jest jednym z kilkunastu już istniejących Kół Praktyków Controllingu (KPC) w Polsce. Polskie KPC są częścią Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV, które obecnie bardzo dynamicznie rozwija się w krajach Europy Wschodniej. Odbywa się to przy dużym zaangażowaniu dr Herwiga Friedaga z Berlina oraz dr Adrianny Lewandowskiej, którzy uczestniczyli w pierwszym spotkaniu KPC we Wrocławiu  oraz wspierają nas nadal w kwestiach merytorycznych oraz organizacyjnych.

Mówiliśmy m.in. o tym, jakie są założenia Kół Controllingowych, jakie korzyści płyną z uczestnictwa w naszych spotkaniach oraz jakie warunki należy spełnić, aby zostać członkiem ICV.

W dalszej części czwartkowego spotkania Andrzej Drążek oraz Robert Zarubajko w ciekawy sposób zaprezentowali nam swoją firmę oraz rolę i zadania stojące przed działem Controllingu w Volkswagen Motor Polska. Nasi koledzy przedstawili nam historię swojej firmy, wprowadzili nas w tajniki produkcji silników oraz ich podzespołów, w czym bardzo pomocne były liczne zdjęcia z linii produkcyjnej. Robert przedstawił strukturę oraz zakres odpowiedzialności działu Controllingu.

Prezentacja miała bardzo interaktywny charakter, gdyż uczestnicy spotkania zadawali wielu pytań dotyczących rozwiązań stosowanych w Controllingu w Volkswagen Motor Polska. A było ich tak wiele, że wszyscy zgodzili się ją kontynuować następnego dnia zaczynając wcześniej spotkanie.

Gorące podziękowania dla Roberta i Andrzeja za przygotowanie prezentacji oraz dzielenie się swoimi praktycznymi doświadczeniami w zakresie Controllingu.

Po wspólnej kolacji udaliśmy się na poszukiwania skarbów do Kopalni Złota w Złotym Stoku. Podzieleni na cztery rywalizujące ze sobą grupy dążące do jak najszybszego odkrycia skarbu, z mapą w ręku oraz kilkoma świeczkami rozświetlającymi mroki nocy - poszukiwania rozpoczęły się o 20.30 - przemierzaliśmy labirynty kopalni, strzelali z łuku, testowali wino oraz rozwiązywali zagadki-klucze. Zaangażowanie było ogromne, a zabawa super !!!

Aby to przeżyć, trzeba odwiedzić Sztolnie Czarna Dolina, odbyć podziemny spływ łodzią lub odwiedzić Wiedźmę - a przynajmniej zobaczyć nasze zdjęcia (już wkrótce na stronie internetowej naszego koła).

Cała zabawa zakończyła się o północy, wygrali zwycięzcy, wszyscy otrzymali certyfikaty Zdobywcy Kopalni Złota oraz wynieśli po sztabce złota, niektórzy próbowali więcej, ale alarmy okazały się skuteczne J.

Po powrocie do Hotelu dyskusje trwały jeszcze długo...

W piątek, tj. 13 kwietnia, po dokończeniu rozmów na temat działu Controllingu w Volkswagen Motor Polska, zajęliśmy się tematem przewodnim naszego spotkania – Ekonomiczną Wartością Dodaną (EVA), która jest definiowana jako różnica pomiędzy wynikiem operacyjnym po opodatkowaniu, a kosztami zainwestowanego kapitału. Analizy dowodzą, że firmy, które generują pozytywną wartość EVA zwiększają swoją wartość rynkową i tworzą dla siebie lepsze warunki do dalszego rozwoju.

Szkolenie poprowadzili dla nas Andrzej Drążek z Volkswagen Motor Polska oraz Honorata Ulatowska z Hewlett-Packard. Było ono oparte na grze planszowej, na której mogliśmy dokonywać operacji gospodarczych obserwując jednocześnie jaki wpływ mają one na nasz rachunek wyników, bilans oraz w późniejszym etapie na rachunek przepływu środków pieniężnych. Na tej podstawie wyliczaliśmy EVA oraz sprawdzaliśmy jak nasze działania przyczyniły się do poprawy tego wskaźnika. Cała gra podzielona była na 3 lata gdzie w każdym roku symulowaliśmy trzy obiegi procesów gospodarczych podzieleni na cztery oddzielne zespoły.

Rok 1 – Zapoznaliśmy się z bieżącą sytuacją przedsiębiorstwa oraz przebiegiem procesów w przedsiębiorstwie. Sporządziliśmy rachunek wyników, bilans oraz EVA, która była mocno ujemna. Przeanalizowaliśmy więc sytuację przedsiębiorstwa oraz postanowiliśmy wdrożyć usprawnienia w ramach istniejących procesów. Zainwestowaliśmy w działania zmierzające m.in. do redukcji zapasów oraz zwiększenie wydajności procesów. Po czym ponownie sporządziliśmy rachunek wyników, bilans oraz EVA, która poprawiła się, ale nadal była dla nas na niezadawalającym poziomie.

Rok 2 – Do modelu dodaliśmy bardziej elastyczny model sprzedaży naszej produkcji. Prowadzący przekazywali nam zlecenia na każdy proces produkcyjny, a my staraliśmy się wybrać najbardziej optymalny plan produkcyjny. Atmosfera stawała się gorąca, a z kalkulatorów zaczynał unosić się dym. To pozwoliło zwiększyć sprzedaż w oparciu o istniejące już zasoby przedsiębiorstwa oraz poprawić nasz wskaźnik EVA.

Niestety, akcjonariusze naszego przedsiębiorstwa nadal nie byli zadowoleni z naszego EVA.

Rok 3 – Naszym celem było osiągnięcie pozytywnego wyniku EVA. Grupy dostały do wyboru cztery alternatywy A,B,C i D, na które musiały się szybko zdecydować. Każda grupa mogła wybrać tylko jeden wariant – a o wyborze decydowała szybkość zgłoszenia chęci realizacji danego wariantu. Tym razem wszystkie warianty zakładały zwiększenie sprzedaży chociaż poprzez różne strategie prowadzące do jej wzrostu. To pozwoliło nam znacznie poprawić wyniki oraz osiągnąć dodatnie choć znacznie różniące się od siebie wyniki EVA.

Na koniec całej gry, wszystkie grupy zostały poproszone o zaprezentowanie swoich wyników

akcjonariuszom przedsiębiorstwa. Reprezentanci grup musieli stawić czoła licznym pytaniom akcjonariuszy i przekonać ich do dalszego wsparcia rozwoju przedsiębiorstwa.

Prezentacje jak i cała symulacja dotycząca EVA wypadły świetnie. Uczestnikom bardzo podobał się sposób poprowadzenia szkolenia przez Andrzeja i Honoratę. Serdeczne podziękowania za jego profesjonalne przygotowanie.

A po warsztatach wspólnie zajęliśmy się ustaleniem ram organizacyjnych dla naszego Koła:

Będziemy się spotykać nadal co najmniej 2 razy w roku (zachowana formuła czwartek/piątek)

Nasze „wieczorki czwartkowe" urozmaicać będziemy prezentacją naszych działów / sposobów pracy w poszczególnych firmach (na następnym spotkaniu Paweł Cegielski zgodził się przedstawić nam dział Controllingu w firmie Deichmann)