2. ICV Croatian Adriatic Region Workshop

SADRŽAJ I RASPORED

12:45 – 13:00   OKUPLJANJE I REGISTRACIJA SUDIONIKA

 

13:00 – 13:30   KONCEPCIJA, ORGANIZACIJA I UNAPRJEĐENJE KONTROLINGA

Predavač: Dr. Mladen Meter

 • Strateški i operativni izazovi poslovanja
 • Uloga kontrolinga u unaprjeđenju poslovanja
 • Preporučena organizacija kontrolinga - iskustva iz prakse

 

13:30 – 14:00   SINERGIJSKI UČINCI SURADNJE MENADŽERA I KONTROLERA

Predavač: Frane Galzina, dipl. oec.

 • Nužne kompetencije menadžera i kontrolera
 • Zajednička odgovornost za održivi uspijeh
 • Suradnja menadžera i kontrolera - iskustva iz prakse

 

14:00 - 14:30  NJEMAČKA ŠKOLA MENADŽMENTA - CONTROLLINŠKO PLANIRANJE

 Predavač: Prof. dr. sc. Tihomir Luković 

 • Hrvatska u teoriji menadžmenta
 • Njemačka škola menadžmenta
 • Kultura kao činitelj menadžmenta (usporedba Europa, Amerika i Japan)

 

14:30 – 15:00   PAUZA ZA KAVU

 

15:00 – 15:30   PREDVIĐANJE POSLOVNOG (NE)USPJEHA

Predavač: Prof. dr. sc. Ivica Pervan

 • Trendovi insolventnosti
 • Financijski profil poduzeća u stečaju
 • Modeli za procjenu boniteta i poslovnog (ne)uspjeha

 

15:30 – 16:00   ZNAČAJ IZVRSNOSTI POSLOVNE ORGANIZACIJE I PROCESA

Predavač: Marko Gudelj mag. oec.

 • Ciljevi upravljanja poslovnim procesima (BPM)
 • BPM kao podrška menadžmentu i poduzeću
 • Organizacija, mjerenje i upravljanje poslovnim procesima

 

16:00 – 16:30   RESTRUKTURIRANJE PODUZEĆA – ISKUSTVA IZ PRAKSE

Predavač: Dr. Marko Čoh

 • Financijsko i organizacijsko restrukturiranje (Britanska vs. SEE praksa)
 • Preduvjeti za uspješno restrukturiranje
 • Model, metode i alati za restrukturiranje

 

16:30 – 17:15   ANALIZA KVALITETE MENADŽMENTA I KONTROLINGA – PRAKTIČNA RADIONICA

17:15 – 17:30   BUDUĆE AKTIVNOSTI ICV WORKING GROUP CROATIAN ADRIATIC REGION

17:30 – 19:00   EXPERIENCE EXCHANGE & NETWORKING