2013: One page reporting

W dniach 24–25 października 2013 r. w Konstancinie–Jeziornie koło Warszawy odbyło się XIV spotkanie warszawskiego Koła Praktyków Controllingu. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, spotkania Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (Internationaler Controller Verein, ICV) to niepowtarzalna okazja do nawiązania wyjątkowych kontaktów i znalezienia wielu odpowiedzi na codzienne i niecodzienne pytania oraz biznesowe dylematy controllerów.

Brak informacji nie jest już jedyną przeszkodą w podejmowaniu trafnych decyzji. W obecnych czasach równie istotne znaczenie ma odpowiednie filtrowanie napływającej dużej ilości danych. Zarządy, top managerowie potrzebują właściwie skonstruowanych raportów i informacji. Narzędziem, które ułatwia proces raportowania, są raporty typu „one-page” informujące o kluczowych wskaźnikach.

Dyskusja i ćwiczenia praktyczne dotyczące tych zagadnień były udziałem praktyków controllingu podczas spotkania warszawskiego Koła Praktyków Controllingu. Wiedza i umiejętności nabyte na spotkaniu pozwolą na konstruowanie raportów przejrzystych, kompletnych i użytecznych.

W programie spotkania spotkania były m.in.:

  • Ideas for good reporting, czyli nowe podejście do użytecznego raportowania.
  • Customer’s data requirements, czyli jak spełniać potrzeby informacyjne menedżerów w sposób im odpowiadający.
  • Graphics or numbers? czyli o sposobach prezentowania informacji i granicach ludzkiej percepcji.

Gość prowadzący:
dr Herwig Friedag
– ekspert z zakresu zarządzania strategicznego i Balanced Scorecard, współtwórca koncepcji My Balanded Scorecard.