2007: Zarządzanie projektami. Kluczowe zadania controllera związane z zarządzaniem projektami

Temat wiodącym spotkania w dniach 25-26 października 2007 było Zarządzanie projektami. Kluczowe zadania controllera związane z zarządzaniem projektami. Spotkanie odbyło się w Drwalewie.