2011: ICV rozwija kompetencje managerów!

Celem warsztatów „Neuromanagement – rozwój kompetencji controllera” prowadzonych przez dr Adriannę Lewandowską (MBA, członek zarządu ICV, doradca ds. strategii i sukcesji w firmach rodzinnych) było poznanie metod, pojęć, zagadnień i zjawisk z zakresu neurologii i neurolingwistyki, o których powinien wiedzieć każdy nowoczesny controller finansowy. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się m.in.:

- jak budować skuteczne wizje i jak kreować inspirujące cele, aby wszystkim chciało się
chcieć je realizować.

- jak wejść do świata współpracowników, jak lepiej ich zrozumieć i spowodować, by
i oni zrozumieli nas, jak umiejętnie komunikować się w każdej sytuacji.

- jak umiejętnie zaangażować pozostałych pracowników w realizację zadań. Ponad 90% przekazu w komunikacji stanowi to „jak” prezentujemy, a niecałe 10% to to „co” mówimy.

- jak być perfekcyjnym w swoich wystąpieniach – wzmacnianie wizerunku controllera, umiejętność prezentowania siebie, swoich idei.

Kulminacją spotkania była pełna emocji i dobrej zabawy gra Neuromanagement.