2011: Rachunek Kosztów Działań w Praktyce

W dniach 7-8 kwietnia w hotelu „Osada Karbówko” odbyło się VIII spotkanie Koła Praktyków Controllingu z Torunia. Tematem spotkania był „Rachunek Kosztów Działań w Praktyce”.

Spotkanie rozpoczęło się od pierwszej części prezentacji przeprowadzonej przez pana Jarosława Śmietaniaka z firmy JS Consulting, który specjalizuje się we wdrażaniu systemów zarządzania zyskownością przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody ABC. Był on założycielem i wieloletnim Wiceprezesem Zarządu ABC Akademia sp. z o.o. oraz uczestniczył w kilkunastu projektach wdrożeniowych Rachunku Kosztów Działań. W swojej prezentacji Pan Jarosław skupił się na wskazaniu podejścia, które powinno zapewnić sukces wdrożenia. Wg niego najważniejsze jest, aby Zarząd firmy rozumiał i identyfikował się z filozofią ABC, oraz aby Kierownicy średniego szczebla wiedzieli w jaki sposób praktycznie przekładać informacje uzyskiwane dzięki rachunkowi kosztów działań na konkretne decyzje biznesowe. Zgodnie z tym kierunkiem myślenia ABC nie może być wykorzystywane do automatyzacji decyzji, ale powinno jedynie wskazywać obszary w których można uzyskać poprawę rentowności, oraz kierunki działań, które można podjąć aby tę poprawę osiągnąć. W gorącej dyskusji, która wywiązała się w trakcie tej prelekcji duży wkład miał pan Andrzej Gordon, Prezes Zarządu Sellmet sp. z o.o. oraz Członek Zarządu Nadwiślanka S.A., który z dużym sukcesem wdrożył metodologię ABC firmie, którą zarządzał.

Pierwszego dnia miały miejsce także dwie prezentacje przeprowadzone przez firmy zajmujące się wdrażaniem narzędzi wspierających ABC. Pan Marek Madej z firmy IMS sp. z o.o. prezentował unikalną metodologię Time Driven ABC wraz z jej równaniami czasu. Natomiast panowie Artur Raciniewski i Krzysztof Witkowski z firmy DOMDATA przedstawili perspektywę firmy informatycznej na wdrożenie ABC. Na koniec dnia podzieliliśmy się na trzy grupy, z których każda wybrała jeden problem dotyczący wdrażania rachunku kosztów działań, którym będzie się zajmowała drugiego dnia.

Co prawda pogoda nie sprzyjała za bardzo korzystaniu z uroków SPA ośrodka, jednak integracja przy kolacji grillowej, winie i strzelnicy laserowej była jak zwykle pełna dyskusji i skończyła się prawie nad ranem.

Drugi dzień rozpoczęliśmy od prezentacji narzędzi informatycznych. Udało się przedstawić zarówno system oferowany przez IMS Sp. z o.o., jak i narzędzie DOMDATA. Po tych prezentacjach przystąpiliśmy do prac w grupach nad problemami określonymi poprzedniego dnia. W trakcie prezentacji poszczególnych grup okazało się, że tematy są podobne i w różnych aspektach skupiają się wokół problemów z wdrażaniem ABC w firmach usługowo-projektowych i w przetargach. Gorąca dyskusja, która się wywiązała przy tej okazji odzwierciedlała zróżnicowane podejście do tematu prezentowane przez uczestników. Konkluzja jednak była taka, że w tego typu firmach ABC nie jest zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem wspierającym podejmowanie decyzji, a budowanie modelu i wdrażanie narzędzi pomiaru, bez zmiany sposobu podejmowania decyzji jest drogą donikąd.